Выпуск №: 4(251), апрель, 2012     Скачать в формате PDF
Сувариз элкъвей мярекат "Самур" - 20 Алай йисан 18-мартдиз, Яран сувар алукьиз кьве югъ амаз Бакудин Музыкадин Академиядин чIехи залда «Самур» газетдин 20 йисан юбилейдиз талукьарнавай мярекат кьиле фена. Чина хъвер, гъиле цуьквер...
Avar şairi ilə görüş Чир-течир Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birliyinin “Nаtəvаn” klubundа аprеlin 25-də Dаğıstаnın аvаr şаiri və yаzıçısı Bахu-Mеsеdu Rəsulоvаnın Bаkıdа  yеnicə çаpdаn çıхmış iki kitаbının təqdimаt mərаsimi оldu. “Sаmur” qəzеti rеdаksiyаsının Dаğıstаn...
“Сувар” приглашает Барка Праздничный концерт Лезгинского Ансамбля Песни и Танца «Сувар» посвященный 15-летнему юбилею коллектива пройдет 31 мая в 1900 в Азербайджанском Государственном Академическом Театре Оперы...
Коллективу редакции «Самур» "Самур" - 20 Сердечно поздравляю коллектив и читателей газеты «Самур» с 20-летием со дня выхода в свет первого номера. Издающаяся в Азербайджанской Республике на трех языках - лезгинском, азербайджанском...
Дуьньядиз сейли хьиливияр Лезгияр вирина Ватандивай яргъа яшамиш жезвай чи ватанэгьлийрин хъсан суракьар ван хьайила лувар акатда чахъ. Чпин алакьунралди чешнелу жезвай и инсанри хайи халкь вириниз сейли авуни чахъ руьгь кутада. ...
Вил галаз тамир зун СтIурви Шакир   Чуьнгуьр И кьуд сим я зи чуьнгуьрдал алайбур, Хважамжамдин зар ала а симерал. Зи архаяр я а чуьнгуьр ягъайбур, Виш йисара гьижран чIугур чилерал. Гагь а чуьнгуьр...
Чи рикIеризни руьгьериз авахь! "Самур" - 20 Гьуьрметлу «Самур» газетдин редакциядин коллектив!                    Играми Седакъет Керимова, Муьзеффер Меликмамедов! Газетдиз сифтедилай къаюмвалзавай...
Редактору газеты “Самур” "Самур" - 20 Уважаемая Седагет ханум! Примите самые теплые и искренние пожелания от Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» по случаю знаменательной даты - 20-летия газеты «Самур»....
Yeni uğurlar arzulayırıq "Самур" - 20 “ Samur ” qəzeti Azərbaycanda yaşayan ləzgilərin tribunası olaraq, onların səsinin yalnız Azərbaycanda yox, onun hüdudlarından xeyli uzaqlarda eşidilməsi, qəbul edilməsi və ən başlıcası - əks - səda verməsi üçün lazım olan çox mühüm funksiyaların daşıyıcısıdır. Odur...
Чи рикI алай газет "Самур" - 20 Алай йис чи рикI алай “Самур” газетдин 20-йисан юбилейдин йис я. Гьавиляй куьн вири тебрикзава, газетдин редколлегиядиз хайи халкьдиз къуллугъунин рекье мадин чIехи агалкьунар тIалабзава!...
Агалкьунар тIалабзава "Самур" - 20 Чаз кIани, хайи Седакъет ханум. И тебрикдин чар ваз ви багърийрин, хайибурун тIварцелай ракъурзава за. Чна Самурдин-Кьулан вацIун веледри агъзур йисар я, адан верцIи ванцик яб акализ. Куь «Самур»...
«Самур» акъатуникай делилар "Самур" - 20 • Икьван гагьди «Самур» газетдин 251 тилит акъатна. Абурукай 24 Фейруз Беделован, 21 Нуреддин Гьабибован, 206 тилит Седакъет Керимовадин къул алаз чап хьана. • 1998- йисан октябрдилай «Самур»...
Урус чIалай атанвай гафарин эхирар "Самурдин мектеб" Урус чIалай атанвай гафарин эхирда я гьарф авайла, ам падежриз дегишардайла я хуьзва, эгер е гьарф аваз хьайита, ам квахьзава: партия - партияди, партияда, партияр..., собрание - собраниди, собранида,...
Лезги зарийрин юбилеяр ( 2012 - йис ) "Самурдин мектеб" Лезги Агьмед        - 250 йис Рухун Али        - 240 йис Хпеж Къурбан        - 160 йис Гьажибег Гьажибегов    - 110 йис Серкер Мингьажев     - 100...
Təbrik edirik Yeniliklər Bu yaxınlarda şad xəbər almışıq. Azərbaycanın adlı-sanlı alimi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının kafedra müdiri, əməkdar elm xadimi, “Şöhrət” ordenli Kamal Mehman oğlu Abdullayev elm sahəsində qazandığı nailiyyətlərə görə daha bir sanballı mükafata layiq görülmüşdür.Beynəlxalq...
Хъсандиз алатна "Самур" - 20 Играми редакция! Жуван 80 йис хьанвай заз и яшинда акур виридалайни гурлу мярекат алай йисан 18 - мартдиз Бакудин Музыкадин Академияда кьиле фейи «Самур» газетдин 20 йисан юбилейдин мярекат...
ZİYA NURU SAÇIRSINIZ "Самур" - 20 Əziz, “Samur” qəzetinin kollektivi! Min zəhmətlə yaratdığınız, ərsəyə gətirdiyiniz “Samur” qəzetinin 20 illiyi münasibətilə sizi təbrik edirik. Əziz “Samur”, yubileyiniz mübarək Məclisiniz məclislərə calansın. Oyatmaqçın yaxın, uzaq elləri Qəzetiniz oba-oba...
Bizim «Sаmur» qəzеti "Самур" - 20 Iyirmi ildir çıхır, Ildırım kimi çахır, Хаlqı bаşınа yığır Bizim «Sаmur» qəzеti.   Dоğur аydın səhərə, Gеdir kəndə, şəhərə, Dоlub bаrа, bəhərə Bizim «Sаmur» qəzеti.   Хоş хəbərlə dоludur, Könülləri...
ГЬАРФАРИЗ ТАЛУКЬ ГАФАР "Самурдин мектеб" Гъ - гъил, гъаб, гъал, гъел, гъвар, гъарикl, гъвел, гъвергъвер Гь - гьад, гьамга, гьебе, гьерт, гьешем, гьуьл, гьяд, гьяркьуь Къ - къаф, къад, къаé, къазма, къал, къаних, къатаé, къацу, къени ...
Вил галаз тамир зун Поэзия Чуьнгуьр И кьуд сим я зи чуьнгуьрдал алайбур, Хважамжамдин зар ала а симерал. Зи архаяр я а чуьнгуьр ягъайбур, Виш йисара гьижран чIугур чилерал. Гагь а чуьнгуьр шехьнай къайи женгера,...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

КIах - вагьши гьайвандин сив

КIвалинви - хизандик квайди

КIвенкIвер - авангард

Къентераг - яхун кас

КьигъитI - гъвечIи чулпа

Ламран ранг - цIару

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ