Выпуск №: 7(312), август, 2017     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я Чи хуьрер Дагъустан Республикадин Рутул райондин Гелмец хуьр
ЧIал гъиляй физва Редактордин гаф      КцIара са миресдал дуьшуьш хьана зун. Чи арада ихьтин ихтилат кьиле фена:      – ГьикI я вун? Хизанар хъсанзавани?      – Слава богу, неплохо.      – Хтулар...
Къелемдив женг чIугвазвай зари Поэзия      Илгьамдин кьакьанриз хкаж хьанвай, вичихъ кьетIен хатI, чIехи алакьунар авай Фейзудин Нагъиев (Фаиз Куьреви) лезги эдебиятдин зурба векилрикай я. ДатIана къелемдив женг чIугвазвай адан...
Винел акъудзавачир делилар Тарихдин геле аваз      Къафкъаздин дяве къарагъайдалай 200 йис алатзава. Ингье къедалди 1817-1864-йисара кьиле фейи а дяведиз талукь гзаф делилар чакай чуьнуьхарзава. Икьван гагьди тарихчийривай 47 йисуз датIана...
Жуванбурун къайгъуда Чи тавдин кIвал     «Жуванбур» гаф ада акьван рикI алаз, акьван эсерлуз лагьана хьи, жегьилзамаз илимдин кьакьан кукIушриз хкаж хьанвай и кьегьал хайи халкьдал, хайи чIалал, жуван ватандал кьару тирди...
Активисты газеты “Самур” Чир-течир      «Машук» - так называется одна из вершин гор Северного Кавказа, которая находится в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах. У подножия этого памятника природы,...
Tabasaranlar Dağıstan xalqları      Müxtəlif yazılı məxəzlərdə tabasaranların yaşadıqları ərazinin adı  müxtəlif cür göstərilir: “Tabaristan”, “Tabarsaran”, “Tabasparan”, “Tavaspor”, “Tabasaranşah”. Favstos Buzandın “Ermənistan tarixi” kitabında tabasaranlıların...
Чирвилерин курсар Чир-течир      Азербайжан Республикадин Президентдин патав гвай Чирвилерин Фондуни КцIар райондин Хьилерин хуьре тешкил авур «Компьютердин технологияяр ва идарадин крар кьиле тухун» тIвар...
Маса халкьдик кухтуна Квез чидани?      Лезги чIалан группадик акатзавай арчи чIал къедалди чавай къакъудиз алахъзава. Гьатта 2000-йисуз урус чIалал чапдай акъудай «Дагъустандин чIалар» ктабда вири чIалар гьи группайрик...
Чи тухумрикай кхьенай Квез чидани?      XIX виш йисарин урус авторри чпин эсерра лезгийриз талукь гзаф марагълу тарихдинни этнографиядин делилар гъанва. Абурукай сифте яз А.Ф.Пасерскийди чи тухумрикай кхьенва. Адан 1886-йисуз...
Гафар "Самурдин мектеб"     Уьнуьгъ        И хуьруьн тIвар чи чIалан алим Р.Гьайдарова «Аних//Аныгъ» хьиз кхьенва. Аних «кьветI, магъара» я лугьузва ва адан ери - бине маса чIалара жагъуриз алахъзава....
Тимуран багъ Чир-течир      И багъдин суракьар фадлай виринриз чкIанва. Адакай тек са Дагъустандин ваъ, гьакI Россиядин, Азербайжандин ва маса уьлквейрин тIебиатдал рикI алай инсанризни чирвал ава. Мегьарамдхуьруьн...
Дагълара стадион Чир-течир      Европадин виридалайни кьакьан хуьр тир Къурушдал дуьньяда вичин тай авачир стадион туькIуьрнава. 2500 метр кьакьанвиле авай и стадион  “Леки” футболдин командадин ихтиярда...
«Dodo» işıq üzü gördü Барка      Bütün dünyada mətbuatın çoxlu problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda Bakıda talış dilində “Dodo” adlı daha bir qəzetin nəşrə başlaması sevindirici hadisədir. Bildiyimiz kimi, talışların “Tolişi sedo” qəzeti 1992-ci ildən Bakıda nəşr olunur.    ...
Ləzgi ulduzu Лезгияр вирина      Türkiyədə ləzgi xalqının adət-ənənələrinin, mədəniyyətinin təbliği ilə məşğul olan Balıkesir “Dağıstan” dərnəyinin avqustun 6-da Balıkesir vilayətinin Kirne (təzə adı Ortaca) kəndində təşkil etdiyi bayram şənliyi bu dəfə bir başqa təntənə ilə yaddaşlarda qaldı. “Ləzgi...
«Dağıstan» jurnalı yazır Лезгияр вирина      Bu ilin aprelində Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən iki böyük tədbir haqqında bu ölkənin “Dağıstan” jurnalının 10-cu sayında geniş reportaj dərc olunmuşdur. Dünya şöhrətli “Lezginka” ansamblının burada baş tutan möhtəşəm konserti və...
Könül körpülərİ Лезгияр вирина      Bursa Böyük­şə­hər bələdiyyəsinin və Türkiyədəki xeyirsevər iş adamlarının dəstəyi, Bursa “Dağıstan” dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Dağıstanın Mahaçqala və Dərbənd, Azərbaycanın Quba, Qusar və Xaçmaz şəhərlərində orucluq zamanı verilən...
Gənclərlə görüş Лезгияр вирина      Bu günlərdə Bursada fəaliyyət göstərən  “Dağıstan” dərnəyinin rəhbərləri Yaşar Sabri Döndər və Ramazan Korun təşəbbüsü ilə burada ölkənin universitetlərində təhsil alan, uğurları ilə seçilən fəal gənclərlə görüş keçirildi. Görüş...
ЦIилингви БукIа (Абукар) "Самурдин мектеб"      (1705-1760)      ЦIилингви БукIа (Абукар) 1705-йисуз Куьредин ЦIилинг хуь­ре дидедиз хьана. Ам лезгийрин чIехи шаир Етим Эминан чIехи буба я. Адан гьакъиндай са кьадар малуматар лезгийрин...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      Чпихъ -ар, -ер хьтин эхирар авай ойконимрикай инсанар акъатай чкаяр къалуруниз къуллугъзавай цIийи гафар арадал гъидайла а эхирар гадар жеда. Идалай кьулухъ -и суффиксдин куьмекдалди...
Къадир жен Редакциядиз чар      Гьуьрметлу редакция! Куьне «Самур» газетдин чинра датIана гзаф кар алай месэлаяр къарагъарзава. Гьа и кар фикирда кьуна зани квез гьар са лезгидин рикIяй хабар гузвай са месэладикай...
Халифди вуч лагьанай? Тарихдин геле аваз      1234-йисуз къелемдиз къачунвай «Сириядин аноним хроникадин» бязи чинар гила ачух жезва. Ана кхьенвайвал, Абу Бекр халиф тир вахтунда (632-634) ада араб кьушунриз ихьтин эмир ганай:...
ЧIал къадагъа авунай Тарихдин геле аваз      Албан алфавитдикай делилар къвердавай пара жезва. Виликан девиррин алимрикай Н.Карамянса и алфавит 21, Эллис Миннса 32, А.Шанидзеди ва маса пешекарри 52 гьарфуникай туькIуьрнавайди къейд...
“Русский” лезгин Чир-течир      Возможно, многих удивит название моей статьи. Но, именно, так я могу назвать своего героя, которого разделяют от Родины сотни и сотни километров.  Многим из нас знакомо ощущение...
О нас писали... Тарихдин геле аваз      Лезгины просты и честны, придер­живаются более обычаев своих, чем веры; гостеприимство считается у них первой добродетелью, и нарушивший оное теряет все уважение между ними… ...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Гул - хак

Гутун - туькIуьрун

Дахчи - истисмарчи

Жувчи - эгоист

Занбураг - носилка

ИцIи - чиг, тахьай

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ