Выпуск №: 1(306), январь, 2017     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Исмаиллы райондин Ивановка хуьр
Агалкьунар тIалабзава Барка     ТIвар-ван авай журналист ва шаир, лезги чIалаз, медениятдиз, халкьдин тIал алай месэлайриз талукь сад-садалай марагълу макъалайрин автор Мегьамед Ибрагьимов кьиле тухвай конкурсдин...
Bağışla bizi, Çingiz! Эпитафия      Bir aydır Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri  Çingiz Qurbanovun ailəsi, doğmaları və əzizləri həyəcan, üzüntü, acı dolu günlər, saatlar, dəqiqələr yaşayır. Hic­ran bitmir ki, bitmir. 2016-cı ilin  dekabrın 29-da  erməni silahlı qüvvələrinin...
Мурадрин геле аваз Барка      Фаризат Зейналовадиз  «Дагъустан Республикадин халкьдин артист» гьуьрметдин тIвар ганва лагьай хабар адан сенятдал рикI алайбуру гзаф хушвилелди кьабулна. Вичихъ успагьи...
Гьалал я ваз! Барка      Лезгийрин тIвар-ван авай сеняткар, Азербайжандиз ва Дагъустандиз кларнетдал ягъизвай зурба макьамчи хьиз сейли тир Ширбет Рзагулиеваз и мукьвара «Дагъустандин халкьдин артист»...
Таватрин тават Барка      Жемиладин сегьнедин меденият, лезгийрин ацукьун-къарагъунив кьадайвал абурлуз алукIун акурбуру, адан ванцихъ яб акалайбуру вирида сад хьиз лугьуда: «Таватрин тават я Жемила»....
Хъалхъас баде Мах      Хьана-хьанач са кьвал алай къиб. Ам гзаф къени, рикl михьи гьайван тир. Аси ничхирриз хьиз, фагъир гьайванризни вичелай алакьдай куьмекар гудай ада. Чарадан четинвилер жувандай кьаз...
Настоящая сенсация Чир-течир      В Украине появилось новое научное дарование: 28-летняя доктор наук из Института молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольга Броварец стал знаменитостью мирового масштаба. Про нее...
Mənalı həyat yolu Барка      Bacarıqlı insan hansı sahədə işləyirsə işləsin, mütləq öz istedad və qabiliyyətini sübut etməyə imkan və şərait tapır. Sizə haqqında danışmaq istədiyimiz, respublıkamızın adlı-sanlı kooperasiya işçilərindən biri olan Əlimurad Musayev kimi.      Musayev Əlimurad...
Elmin zirvəsində Чи сейлибур      Görkəmli alim, texnika elmləri doktoru, professor, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutunun “Elektroenergetikanın qərarlaşmış rejimləri” elmi istiqamətinin rəhbəri, baş elmi işçi Əşrəf Balamət...
Türkiyə jurnalı Azərbaycan xalqları haqqında Лезгияр вирина      Türkiyənin Dağıstan Dostluq Dərnəyinin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən il nəşr olunmuş son sayı Azərbaycana, burada yaşayan ləzgi və avar xalqlarının nümayəndələrinə, Bakıda üç dildə - ləzgi, Azərbaycan və rus dillərində çıxan “Samur”...
Международный конкурс по русскому языку Чир-течир      В 2017 году будет проходить Международный Конкурс по русскому языку  для зарубежных педагогов и школьников.       Целью Конкурса является повышение мотивации иностранных...
Загадки истории Народы мира  Пруссы          Само происхождение имени пруссов окутано тайной. Первый раз оно встречается только в IX веке в форме Brusi в черновике анонимного купца, а позднее - в польских и...
Kənd əldən gedir Редактордин гаф      Bu yaxınlarda kəndə getmişdim. Şəhər mağazalarında satılan, mənşəyi bilinməyən dadsız ərzaqdan bezdiyimdən əsl kənd məhsulları - toyuq, yumurta, ağartı almaq fikrim var idi.      Bu da kənd. Səssiz küçələrdə ins-cins görünmürdü. Üç-dörd...
Малла агьмед Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2016-йисан 26-ноябрдин ва 22-декабрдин тилитра)        А йисарин вакъиаяр къелемдиз къачур са бязи тарихчийри кхьиз­вайвал, Чиркей хуьруьз басрух гуз кIанзавай урус кьушунди...
Япунчи - Бурка Ша, лезги чIалал рахан!      - Вуна вуч маса гузва?      - Что ты продаешь?        - Япунчи.      - Бурку.        - Гьи къиметдихъ?      - По чем?        - Вуна...
Лезги Кьадир Поэзия      XVII асирда яшамиш хьайи сейли лезги шаиррикай садни Лезги Къадир я. Ам Куьре вилаятда дидедиз хьана. Ингье ам дидедиз хьайи хуьр икьван гагьди тайинариз хьанвач. Халкьдин меце Къадир...
Катех - дегь чIаварин эменни хуьр Этнография      Кьакьан дагъларин ценерив гвай, Балакен райондин виридалайни чIехи хуьр тир Катех вичихъ дегь чIаварин тарихар авай, шумудни са къадим гуьмбетралди и тарихар хуьзвай макан я. Ина гьам...
Мадни чIалан женг чIугу Редакциядиз чар      «Самурдин» 25 йис жезва лагьайла заз гзаф хвеши хьана. Им са акьван чIехи девир туштIани, газетди къачур камар, адан агалкьунар чIехибур я. Заз чиз, алатай 25-йисан къене «Самурдин»...
ЦIийикIа эгечIин Редакциядиз чар      Играми редакция! Са гафни авачиз, амай вири крар хьиз, алай аямдин журналистикани йигиндаказ вилик физва. Виликан вахтара макъаладин анжах манадиз къимет гузвайтIа, алай девирдин...
Агудиз алахъин Редакциядиз чар      Жуван рикIяй физвай са месэладикай лугьуз кIанзава. Эхиримжи йисара «Самур» газетди къарагъарай виридалайни кар алай месэлайрикай сад Дуьньядин Вири Лезгийрин Югъ арадал гъун...
Ахцегьвийрин вил ала Редакциядиз чар      Алатай йисан 7-майдиз «Самур» газетдин кIвалахдаррин Дагъустандин СтIал Сулейманан райондин кIелдайбурухъ галаз кьиле фейи гуьруьшдикай «Кьасумхуьр ТВ-ди» халкьдиз гегьеншдиз...
Хъсан шиирар кIанзава Редакциядиз чар      Играми «Самур»! Зун поэзиядал гзаф рикI алай кас я. Заз лезги шаиррин цIудралди шиирар хуралай чида. Гьелбетда, хъсан шиирар. Алай девирда ихьтин шиирриз игьтияж ава.   ...
Квез чидани? "Самурдин мектеб"      XIII-XIV виш йисара Италиядин савдагарри лезгийривай ипекдин ва къизилдин парчаяр къачуна тухузвай. Генуядинни Венециядин савдагарар лезгийрин уьлкведиз генани фад-фад къведай. ИкI...
Стартовала олимпиада Новости на все голоса      13–14 января с.г. в Азербайджане стартовала IХ республиканская Олимпиада по русскому языку и литературе. Первые два тура прошли в школе № 229 имени Юрия Ковалева и Элитарной гимназии...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Савза - цил авачир ципицIрин сорт

Савунад - ичерин сорт

Сайяра - ина-ана гьатдай амал авай

СакIан - яцIу тахтадикай раснавай кIатI

Сасу - чIехи раб

Семси - сиристав

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ