Выпуск №: 10(304), ноябрь, 2016     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я
Къул туьхуьр мийир Редактордин гаф      Са береда зи виридалайни рикI алай кIвалахрикай сад лезги хуьрериз фин тир. Дагъларин ценерив, тамарин, багъларин мукьув экIя хьанвай и гуьлуьшан чкайри датIана эвердай заз. Тек са тIебиатдин...
«Леки» - кьегьалрин кIватIал я Лезгияр вирина      Алай йисан сифте кьилера Кьиблепатан Дагъустанда лезгийрин «Леки» тlвар алай мергьяматлувилин фонд пайда хьана.  Фондуни кьи­лиз акъуднавай крар дамах кута­дайбур я....
Zabit Rizvanov fenomeni Поэзия      Hər bir xalqın tarixində mayak kimi nur saçangörkəmli şəxsiyyətlər olur. Öz həyat və fəaliyyətləri, əqidə və amalları ilə nümunə olan, bənzərsiz ömür yolu keçən bu insanlar ürəklərdə və xatirələrdə daim yaşayırlar. Ləzgi xalqının həyatında belə işıqlı...
Бадейрин кьула Фольклор      Бадейрин мел рикIе акьур зун и мукьвара КцIар райондин ГадацIийихуьруьз рекье гьатна. Вучиз ГадацIийихуьруьз? Вучиз лагьайтIа и хуьруьн дишегьлияр кьван баядрал рикI алайбур икьван...
«Самурдин» 25 йис жезва Редакциядиз чар      Виликай къвезмай 2017-йисуз «Самур» газет акъатиз 25 йис тамам жезва. И йисара «Са­мур» вири халкьдин рикI алай газетдиз элкъвена. Гьеле 20 йисан юбилейдин вилик чи тIвар-ван...
“Самур” хуьн викIегьалвал я Чи тавдин кIвал      И йикъара чи редакциядин мугьман хьайи КцIар райондин Мучугъ хуьряй тир кхьираг Агъаверди Аливердиеван сифте гафар ихьтинбур хьана: «Самур» газет хуьн викIегьалвал я.» Ибур...
Уникальная находка Редактордин гаф      Археологи Дагестанского научного центра (ДНЦ) РАН при раскопках в Дербенте обнаружили уникальную арабскую монету VIII века. Она позволит ученым больше узнать о монетном дворе, существовавшем...
Шиндакь "Самурдин мектеб"      Хьана хьанач кьуьгъуьррин са хизан. Кlвалахунал гзаф рикl алай и гьайванри сад-садаз куьмек гуз, лугьуз-хъуьрез чпин югъ няни ийидай. ДатIана кар-кеспидик гелкъведай абур: ичерни бебеликар...
Yadda qalan təqdimat ЦIийи ктабар      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Qusar şəhər Mərkəzi kitabxanasında Qusarda yaşayıb-yaradan tanınmış qələm sahibi Həsən Xasıyevin yenicə işıq üzü görmüş “Azərbaycan ədəbiyyatında Qusar mövzusu” kitabının təqdimatını keçirib. Fondun...
Газетдал рикI алайди Барка      «Самурдин» 25 йисан юбилей мукьвал жезвай и йикъара газетдикай фагьумдайла адан таъсиб чIугвазвай дишегьлийри 20 йис вилик туькIуьрай ва къедалди кардик квай «Таватар» кIватIал...
Чи барка Барка      «Самур» газетдин кIеви дустарикай тир Исмаиллы райондин Сумагъаллы хуьруьн юкьван мектебдин муаллим, вичихъ 40 йисан педагогвилин стаж авай Макъсуд Халилован и йикъара 60 яшар...
Малла Агьмед Редактордин гаф      Лезги поэзияди юкьван виш йисара хьиз, XVIII-XIX ассирани баркаллу рехъ фена. А чIавуз яшамиш хьайи чи шаиррикай Саид Агьмедан, Лезги Агьмедан, Мирзе Алидин, Рухун Алидин, Эмирали ТIигьиржалвидин,...
Къавум папар мехъерик - Сватьи на свадьбе Ша, лезги чIалал рахан!     - Гена чун санал ацукьарайди. Кьве гаф ийиз жеда.     - Хорошо, что нас усадили рядом. Будет о чем поговорить.       - Заз ина касни чидач. Авайвал лагьайтlа, мехъерин иесини...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      1. Чеб сесерин кIватIалар тикрар хьуналди арадиз атанвай тIебиатдин кьетIен сесериз ухшар авай гафар арада дефис аваз кхьида: дарам-дурум, лухъ-лухъ, итIи-битIи, ларахъ-лурухъ ва мсб. ...
Чир хьухь! "Самурдин мектеб"      XX асирдал къведалди лезги чIалакай гьам региондин агьалийри, гьамни къунши халкьарин векилри гегьеншдиз менфят къачузвай. С.Броневскийди 1823-йисуз Москвада чапдай акъудай вичин «Кавказцы....
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Агахьун - кьил кутун

Агьаг - чIехи къаб

Закьум - зегьер

Закьумхъач - зегьер галай хъач

Зибре - къиф

КIуьрт - тепе

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ