Выпуск №: 6(300), июль, 2016     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Туьркиядин лезги хуьр Кирне (Балыкесир вилаят)
300 лагьай тилит Барка Играми кIелдайбур! Газетдал рикI алай куь куьмекдалди чна «Самурдин» 300 лагьай тилитни чапдай акъудна. Гьикьван кIевера акIанатIани, чна дидед чIалал акъудзавай «Самур» акъвазарнач....
Халкьдин шаир Барка      Вичин хци къелемдални ва­танпересвилелди, къени къи­лих­рални инсанпересвилелди халкь­­дин патай чIехи гьуьрмет къа­занмишнавай лезгийрин сейли шаир, кхьираг, драматург,...
Hər dərdim bir misra, hər fikrim şeir Поэзия                                         Hər dərdim bir misra   Heç nəyin fikrini çəkmə deyirsən, Fikirsiz, qüssəsiz yaşamaq...
Öncə mənəviyyat SOS!!!      Qəzetimizin 28 noyabr 2014-cü il tarixli sayında dərc etdiyimiz “Mənəviyyat polisi vacibdir” sərlövhəli məqalədə qaldırdığımız mühüm problemə yenidən qayıdır və onun həyata keçiriləcəyinə ümid bəsləyirik.      Abbas Səhhətin “Vətən”...
Əlvida, gözəl insan! Эпитафия      Bu yaxınlarda eşitdiyimiz acı xəbər bizi ürəkdən sarsıtdı. Türkiyə ləzgilərinin tanınmış nümayəndəsi Cevdet Yıldız ömrünün 83-cü ilində dünyasını dəyişib. Dünya ləzgilərini bir-birinə tanıtmaq, onlar arasında mədəni əlaqələr yaratmaq üçün...
РикIел хкана Поэзия      Хайи халкьдиз лайихлудаказ къуллугъ авур, лезги эдебиятдикни музыкадик чIехи пай кутур сейли композитор, шаир, драматург, «Дагъустандин халкьдин артист» тIвар къачур Асеф Мегьман...
Фетали хан шаир тир Квез чидани?      Вичин тIвар гужлу ва арифдар гьаким хьиз тарихда гьатнавай Фетали хан чIехи алакьунар авай кас тир. Къубадин хан Гьуьсейналидин хва тир Фетали вичин девирда гзаф агалкьунар гъилик...
Гьасан Алкьвадарви "Самурдин мектеб"      Лезги халкьдин зурба камалэгьли, чIехи алим, шаир ва маарифчи Гьасан Алкьвадарви вириниз сейли тир. Икьван гагьди Къафкъаздин газетри ва журналри алимдин са шумуд жуьредин шикилар...
Жегьил пачагьдин гъалатI Мах      Сад авай, сад авачир, са жегьил пачагь авай. Вичин буба кьена, адан тахтунал ацукьай жегьилдихъ са гъалатI авай: иер тушир инсанрикай хуш къведачир.     Вичин имаратда кlвалахун...
Иер чарчарар Дагестан      Дагъустан республикадин Чарода районда Плейсерух вацIал, акур кас гьейран ийидай чарчар ала. Ам  яхцIурни цIуд метрдин кьакьандай, кьуд чкадал кьатI жез, къудратлу ван кьилеллаз...
Doğma elə məhəbbət ЦIийи ктабар      Qusar rayonunun tanınmış ziya­lıların­dan sayılan Yaşar Ha­cıyev Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bi­tir­­dikdən sonra uzun illər kooperasiya sistemində ça­lışıb. Yaxşı mütəxəssis və elcanlı insan kimi yerli əhalinin hörmətini qazanan Y.Hacıyev...
Шахдаг завораживает "Самурдин мектеб"      На днях известное международное издание Business Insider опубликовало лучшие снимки Instagram, демон­стри­рующие красоту окружающего мира. Серия насчитывает 22 фотографии, сде­ланных в...
Са чIав къведа - Придёт время Ша, лезги чIалал рахан! - Ваз вуч хьанва, Эсли? Ви рангар атIанва хьи, я къунши. - Что случилось, Эсли? Что­-то ты, соседка, бледная.   - Галатна гьалдай фенва. - Устала, выбилась из сил.   - Ша, ацукь зи патав,...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      Глаголдин инкарвилин форма префиксрин ва суффиксрин куьмекдалди арадал къведа. Префиксар ибур я: та -те -туь. М и с а л ар: татун, тефин, туьтIуьн.  Суффиксар ибур я: -ч, -мир. Ибурукай...
Мукьуфар авай къази Тарихдин геле аваз      Юкьван виш йисарилай вичин уьмуьрда чка кьаз гатIунай ислам дин лезги халкьди садлагьана кьабулначир. Тарихдай чир жезвайвал, сифте яз Къафкъазда ам лезгийрин Лезган пачагьлухди...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Хийир хатIун - хийирдихъ гелкъуьн

ХъицI - хъутур

Хъул - кицIин хамунин азар

Хъуьчедайди - харчи гъуьр кIватIдайди

Хьен - фитер ялдай къаб

ЦIахул - туьнт

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ