Выпуск №: 5(299), июнь, 2016     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Къуба райондин Сусай хуьр
Гуьмбет хкажда "Самурдин мектеб"      Алатай йисан декабрдиз чи халкьди Куьре Меликан 675 йис къейд авуна. Шаир дидедиз хьайи Дагъустан Республикадин гилан СтIал Сулейманан райондин Куьрхуьре юбилейдин мярекатар иллаки...
РикIелай тефир мярекат Барка      Сад лагьай гъилер тир заз ихьтин мярекат акваз. 800-далай виниз кас гьакьзавай зал кьиляй-кьилди ацIанвай. 200-далай гзаф инсанар чка тахьана кIвачел акъвазнавай. Абуру эхирдал кьван кIвачел...
Кпул ятар Дагъустан      Кьулан СтIал хуьруьн патав, чкадин агьалийри пак чка яз гьисабзавай Кпул  ятарин тама, тIебиатдин иер пипIе эцигнавай санаториядихъ гележегда гьар йисуз са шумуд агъзур инсан кьабулдай...
Виридалайни жегьил алим "Самурдин мектеб"     Дагъустандин Гьукуматдин Университетдин доцент Заур Алисултанова и йикъара 27 яшда аваз физикадинни математикадин илимрин докторвилин диссертация хвена. Вич СтIал Сулейманан райондай...
Гамарин сувар Дагъустан      Лезги халичаярни сумагар гьеле дегь девирра вири РагъэкъечIдай патан уьлквейриз сейли тир. И сейливилик гилан СтIал Сулейманан райондин гамарин устIаррини чIехи тир пай кутуна. Дагъустанда...
ТIвар акъатнава Дагъустан       Дагъустандиз спортдин район хьиз сейли хьанвай СтIал Сулейманан районда 4 аялрин ва жегьилрин спортдин мектеб кардик ква. Алидхуьруьн мектебди самбодай ва дзюдодай хъсан агалкьунар...
Хъсан крарин геле аваз Барка      АкьалтIай иер, цуькверивди дигай гатфарилай кьулухъ дуьньядиз чим акъудзавай гад алукьзава. ТIебиатди инсанриз гьар са жуьредин няметарни гьа и чIавуз бахш ийизва. 1936-йисан ихьтин...
Жанавур жез кIан хьайи хеб Мах      Сувун ценерив гвай къацу яйлахда хипер чIуруз акъуд­навай хипехъанри вацlун кьере ацукьна ихтилатдал илигнавай. Тарта кицlери хиперилай вил алудзавачир. Са хипре вичин уьмуьрдикай...
Кьиляй-кьилди шаир тир Эпитафия      Са шаир квадарна чна: вичин рехъ, вичин хатI авай шаир. Дерин фикиррални, иер тешпигьралди чи шииратдик пай кутур Медет Эрзиманов кьиникьи чавай къакъудна.      Эрзиманов...
Sumağallıya qaz xətti çəkildi Чи хуьрер       Son illər İsmayıllı rayonunun Sumağallı kəndində çox mühüm dövlət layihələri həyata keçirilir. Onların sayəsində kənddə həyat səviyyəsi yüksəlir, insanların rifah halı yaxşılaşır. Əhalinin gəlirlərinin artırılması məqsədi ilə Aqroinformasiya mərkəzi  burada...
Tanınmış ləzgi ziyalısı anıldı Эпитафия Rza babanı tez-tez evimizə qonaq gələn, bizi əzizləyən görmüşəm. Bizi qucağına alar, gah ləzgi dilində, gah da Azərbaycan dilində şeirlər söyləyərdi. Bizə o qədər isti münasibət bəsləyirdi ki, onu doğma baba bilirdim, çünki o, doğma Muxtar babamdan daha tez-tez bizə gələrdi. Onun anamın...
Qusarım mənim Поэзия           I   Bu dünyada hər kəsin Öz eli, obası var. Hərə ana yurdunun Sevgisinə tapınar.   Bu sevginin yanında Başqa duyğular susar. O əyilməz qalanın Yenilməz adı – Qusar!   Odur mənim gözümdə Sevgidən uca qala....
Пик Сулеймана Стальского Дагъустан      В республике Казахстан на северо-западе Тянь-Шаня есть горный хребет Заилийский Алатау. Высота его достигает 4465,8 метра. Названа эта вершина «Сулейман Стальский» в честь лезгинского...
Футбол для дружбы Лезгияр вирина      Юные футболисты гусарского клуба «Шахдаг» вернулись из Милана, где принимали участие в международном проекте «Футбол для дружбы» и посетили матч за Кубок УЕФА на знаменитом...
Кьегьал кавха Редактордин гаф      (Эвел газетдин 2016-йисан 28-январдин, 17-мартдин ва 26-апрелдин тилитра)        Пакамаз шейтIандин экв ягъайла лезгийри женгиник кьил кутуна. «Хьел» сенгеррив агакьайла,...
Квахьай илимдин кIвалахар Квез чидани?      1931-йисуз большевикрин партияди уьлкведа савадсузвал кьиляй-кьилди арадай акъудун патал талукь къарар кьабулна. И къарарди урус чIал хьиз, милли чIаларни чирдай мумкинвилер арадал...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Арбе цуьк - первоцвет

БалкIандин тум (вакIан тум) - хвощ полевой

Биян - солодка голая

ВакIан канаб - хвощ лесной

Гъетpен цуьк - чистотел

Дуьдгъвер цуьк - лютик

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ