Выпуск №: 3(297), апрель, 2016     Скачать в формате PDF
КцIар шегьер И чил хайи диге я
КцIарин мярекат Этнография      Алай йисан 11-апрелдиз Азербайжан Республикадин Медениятдин ва Туризмдин Министерстводин «Чкайрай кьилин шегьердиз» проектдик кваз КцIар райондихъ галаз танишардай мярекат...
ЧIалаз икрам ийин Лезги чIалан месэлаяр      Уьмуьрда рикI тIар хьайи чIавар пара хьана зи. Гьар жуьредин тIалар чIугуна за. И тIал хьтинди хьанач. Им чIугваз тежер, рикIелай тефир, иливар тежер тIал я. Зи халкьдин чIал гъиляй акъатзава....
Сейлибурун кьилив Чи сейлибур      Чи тIвар-ван авай, уьмуьр гьална куьзуь хьанвай инсанрин кьилив фин, абурукай хабар кьун, ихтилатарна рикI аладарун «Самур» газетдин редакциядин коллектив паталди адетдиз элкъвенва....
Кьве хтул Квез чидани?      Чи халкьдихъ сейли ксар пара ава. Ингье абурун виридакай чахъ чирвилер авач. Заз ихьтин кьве касдикай лугьуз кIанзава. Абур кьведни чи халкьдин вири Къафкъаздиз сейли алим, шаир, маарифчи...
За ви сурал цуьквер гъида… Эпитафия     Идрис ва Роза Шейдаевар КцIариз муаллимрин хизан хьиз сейли тир. Касди математикадин, дишегьлиди урус чIалан тарсар гузвай. Кьведни савадлу муаллимар я, лугьудай вирибуру. И кьведан сад-садал...
КIекрез гайи тарс Мах      Хьана­-хьанач  са лацу кlек. ЦIакулар хьиз, бубухни, чуруни лацу тир адан. КIекре гьар юкъуз экуьн яралай жугъунал акьахна «уь­уь­уь» ийиз гьарайдай. Адаз вичи гьарай тавуртlа,...
Магьсим Магьсимов Поэзия                                                    Бубаяр        Чими юкъуз лугьуда:...
Халидин Эльдаров Поэзия                                          КIанивал        Килигайла гуьзгуьдиз гьар сеферда,    ...
Алпан Поэзия                          Зи хуьруьн тIвар Кчан я      Са хуьр туш ам, валлагь зи рикI, зи чан я,      Лугьун за квез, зи хуьруьн тIвар Кчан...
Чешне къачу "Самурдин мектеб"      Вич КцIар райондин ЭчIехуьряй тир, хизандихъ галаз санал Бакуда яшамиш жезвай, гьуьлерал офи­цервиле кIвалахзавай Адигуьзел Жаферов пуд веледдин буба я.  Адан гъвечIи хва Эльнур...
Виликан тIвар Квез чидани?       Лезгийри чпин виридалайни чIехи вацI тир Самурдиз Кьулан вацIни лугьуда. Бес адан виликан тIвар вуч тир? X асирда кхьенвай «Ахтынамедин» делилрив ва А.Ф.Десимонан 1839-йисуз къелемдиз...
“Samur”u qoruyaq Редакциядиз чар      Hər bir xalqın özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri, bəlkə də birincisi onun danışıq dilidir. Doğma dil varsa, xalq yaşayır. Doğma dili biz ana laylasında, musiqilərimizdə eşidir, öyrənir, sevirik.      Sevdiyi şey insan üçün gözəldir. İnsan öz...
Dilimiz itməsin Редакциядиз чар      Son zamanlar Qusar, Quba, Xaçmaz, Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz və s. bölgələrimizdən olan ləzgi tələbə və gənclərlə ləzgi dilinin taleyi ilə bağlı apardığım söhbətlər heç də ürək açan olmadı. Ona görə də bu mövzunu yenidən gündəmə gətirməyi özümə...
Taleyimə minnətdaram Редакциядиз чар      Əsl ziyalılıq və müdriklik insanlara Allahın verdiyi ən yüksək keyfiyyətlərdəndir. Bunları qazanan insanlar ətrafına işıq saçan günəşə bənzəyirlər. Günəş nə doğur, nə də batır, o daim eyni vəziyyətdə dayanır, biz onun ətrafında fırlandıqca o, çəkilir və yenidən...
Кьегьал кавха Тарихдин геле аваз      (Эвел газетдин 2016-йисан 28-январдин ва 17-мартдин тилитра)        Гьажи Шейдадиз кьилди къарар кьабулдай мумкинвал хьанач. Адаз большевик­ри Къуба уезддиз цIийи къу­ватар...
Мел - Субботник Ша, лезги чIалал рахан!      - Экуьн хийирар, имид руш!      - Доброе утро, кузина!        - Экуьн хийирар! Сада дамахарнавай хьиз аквазва заз. Хийир яни?      - Доброе утро! Сдается мне,...
Biriiyimiz sarsılmazdır Новости на все голоса      Son günlər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində baş verən, mülki əhali arasında tələfata səbəb olan erməni təxribatı və Azərbaycan Ordusunun düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməsi bütün dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edib. Ölkəmizə dəstək verən...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Авчавучар - къацу ширин чуь хверар

АтIарар - часпар

Гъванц - дагъдин бубу

Гьармула - живе

Дулдул - махара авай лув гудай балкIан

КваркIацI - вацIун къван

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ