Выпуск №: 2(285), февраль, 2015     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Бармак дагъ
Хожалыдин тIал Эпитафия      23 йис инлай вилик эрмени чапхунчийри Хожалыдин агьалийрин кьилел гъайи мусибат вири дуьнья­диз чизва. 1992-йисан 26-февраль алукьзавай йифиз эрменийри ина 613 инсан яна кьенай. Абурун...
Чи дамах Чи сейлибур      Чи дагълар хьтин такабурлу инсан! Илимдин кукIушар рам авур лезги дишегьли! Чи чIалан илимда дагъ хьиз хкаж хьайи Фаида Гъаниева. Адан илимдин кIвалахрикай чIалан пешекарри гьикьван...
ЧIехи алимдиз гуьмбет ЦIийи ктабар      Мукьвара Магьачкъалада урус чIалал чапдай акъуднавай «Гьасан Алкьадари. Девир, уьмуьр, кIвалах» ктаб акурла заз акьван хвеши хьана хьи… Авайвал лугьун, чи машгьур алим Агьед...
Пеласги Народы мира      В древности Балканский полуостров был населен народами, которых постепенно вытеснили греки, построившие одну из самых известных древних цивилизаций. Тех, кто жил на этих землях прежде,...
Дидед чIаларин югъ "Самурдин мектеб"       Гьар йисан 21-февралдиз дидед чIаларин югъ къейд авун адетдиз элкъвенва. Им хайи чIалар хуьн ва вилик тухун патал гзафни-гзаф кар алай тедбир я.       Дуьньядин дидед чIаларин...
Гьелягь Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2014-йисан  28-ноябрдин, 26-декабрдин ва  2015-йисан 30-январдин тилитра)   Аварандин къал        Аварандал атайла Гирей пагь атIана амукьна. Ина женгиниз чIехи...
Л. Н. Толстоя кхьей лезги халкьдин мисалар Фольклор        Л. Н. Толстоя Дагъустандин халкьарин мецин яратмишунриз  чIехи къимет ганай. Лезгийрин, аваррин, лакрин ва маса халкьарин кьисаяр, мисалар, манияр ада дериндай чирнай ва...
Ləzgi Əhmədin deyişmələri Поэзия      Ləzgi xalqının qədim və zəngin ədəbiyyatı vardır. Sədrəddin Süleyman Əl-Ləzgi, Musa ibn əl-Ləzgi, Kürə Məlik, Miqrağ Qəmər, Küçxür Səid, Yetim Emin, Həsən Alqadari, Aşıq Süygün, Əlibəy Fətahov, Süleyman Stalski, Xürüq Tahir, Şah-Əmir Muradov, Qiyas...
Чи гафар "Самурдин мектеб"      Аялриз теклифзавай кьетIен жуьредин са бязи гафариз чи машгьур алим, профессор Ражидин Гьайдарова вичин 2005-йисуз Магьачкъалада чапдай акъу-дай «Лезги чIалан этимологиядиз гьахьун»...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      Лезги чIала цIийи гафар арадиз гъизвай са шумуд къайда ава. Абурукай сад тикрар жезвай дибрикай цIийи гафар туькIуьр хьун я. И къайда вични пуд чкадал пай жезва.   Михьи тикрар...
Квез чидани? "Самурдин мектеб" КьетIен ихтиярар ганай        Машгьур халиф Гьарун ар-Рашида 803-йисуз Гьафз ибн Умар Дербентдин гьакимвиле тайинардайла адаз лагьанай: «Ал­лагь­дикай кичIе хьухь ва садрани...
Имуча-муча "Самурдин мектеб"  Куьлуь кьватIида  Виш цlай ксанва.                             Вацlун винел акъуднава,  И пад а пад  агуднава.    Са кьил цав я,   Са...
КIвалах – работа Ша, лезги чIалал рахан! - Я кас, ви кефияр вучиз авач? Са кар хьанвани? - Муженек, ты почему без настроения? Что-то случилось?   - Зун кlвалахдилай алуднава. Кризис я лугьузва, мажиб гудай пул авач. - Меня уволили...
Dağıstan zərb-məsəlləri Фольклор    Arif adama imkan ver ki, daha ağıllı olsun.  Əgər dostun varsa onlara tez-tez get, yoxsa evinin yolunda ot bitər.  Meşə sakit olanda elə bilmə boş­dur, bəlkə orada pələng yatıb.  Allah iştahı birinə verir, aşı o birinə.  Adamın boğazı ona görə dardır...
“Samur” haqqında Редакциядиз чар      “Samur” qəzeti gözəl bir xalçaya bənzəyir. Burada yüksək zövq üzə gülür. İnformasiya bolluğu, mövzu rəngarəngliyi, məsələlərin qoyuluşu və aktuallığı diqqəti cəlb edir. Onun üç dildə məqalələr çap etməsi isə xüsusilə sevindiricidir....
РикIера амукьда Эпитафия      Азербайжанда мелиоратив гьидрогеологиядин илим вилик тухвай зурба алим Агьмедхан Алимов рагьметдиз фена лагьай хабарди чи рикIер къарсурна.      Геологиядинни минералогиядин...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Гьарфарган - элифба

ТIагьарат - паквал

ТIалакIа - чепер

ТIапIупI - яцIу хьанвай

ТIваракь - чIупчIулав

ТIек - сир

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 6(351)
сентябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ