Выпуск №: 11(282), октябрь, 2014     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Шагь дагъдиз кьуьд илифнава
Вилик финин чешне Хабарар      Регионар вилик тухун патал кардик кутунвай III Гьукуматдин Программадив кьадайвал, чи республикадин чара-чара ра­йонра лугьуз тежедай кьван чIехи дегишвилер кьиле физва. ЦIийи эцигунри...
Алакьунар авай аялар "Самурдин мектеб"      Бакудин Европадин Лицейдин VI синифда кIелзавай Зулфия Гьамидова ва IV синифда кIелзавай Жамал Гьамидов гзаф алакьунар авай аялар я. Абуру Глобал Лаб проектда мукьувай иштиракзава....
Müəllimiİmə İthaf Барка       Özü dünyaya gəlməmiş atası molla Ramazanı itirən Əsgəri və bir yaş böyük bacısı Güllünü otuzuncu illərin səfalətindən tək çıxartmaq bir üzü qız, bir üzü gəlin Gülpəri anaya çox çətin idi. Buna görə də o, özünün...
"Сувар" приглашает Харусенят       "Сувар" вовсю готовится к концерту       Танцоры оттачивают движения, мастера голоса тренируют связки, музыканты настраивают инструменты, утверждается сценарий, а многочисленные...
Дустар – Друзья Ша, лезги чIалал рахан! - Вун зи дуст яни? - Ты мне друг?   - Дуст я! - Друг!   - Акl ятlа за лугьузвай са кlвалах ая. - Тогда сделай для меня кое-что.   - Лагь кван. Вун хьтин дустуниз рикlни гудачни?! ...
Гьелягь Тарихдин геле аваз      1906-йисан 7-декабрдиз Куьре округдин кьил подполковник Б.Кушелева къалабулух кваз Дагъустандин губернатордал ракъурай чарче кхьенай: «Лезги чилерал пачагьдиз акси экъечIзавай...
Къуншияр Мах       Хьана кьван, хьанач кьван, са хуьре кьве мирес: Ванини  Къени. Абурун кlвалер къвал-къвала авай. Вани хуьре виридалайни девлетлу, виридалайни пара мал-къара авай итим тир. Адахъ къванцяйни...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"        Лезги чIала сая существительнияр туькIуьр хьунин са шумуд рехъ ава. Абур кьуд жуьреда арадиз къвезва: а) суффиксрин куьмекдалди:     -а-: хъурца, кьантIа, ампа;     -лаг:...
Квез чидани? "Самурдин мектеб"        XII виш йисан автор Насир Хосроуди вичин «Сефернаме» ктабда тIвар кьунвай машгьур лезги философ ва шаир Абу-у-Фадл Халиф ибн Али Лезгидихъ философиядиз талукь 6 ктаб ва са...
«Шагь дагъдин» юбилей Барка      Алай йисан 2-декабрдиз сятдин 18-даз Бакуда Азербайжандин Гьукуматдин Жегьил Тамашачийрин Театрда лезги эстрададин чубарукрикай тир »Шагь дагъ» ансамблдин 30 йисан юбилей гурлудаказ...
«Куьредин абжуздай» "Самурдин мектеб"      Чи мецин эсерар чирун патал 1871-йисуз Темир-Хан-Шурада басма авур мамрачви Къазанфарбегдии “Куьредин абжуз” гзаф къиметлу ктаб я. Лезги мисалар сифте яз и ктабда гьатнава. Ана...
Şahdaq suyu bakıya necə gətirildi Тарихдин геле аваз      Halal zəhmət alından axan tər damcıları ilə müqayisə edilir. Şah­dağdan süzülən sızqa bulaqlar da alın təri, min bir zəhmət hesabına gəlib Bakıya çıxıb.  1859-cu il Şamaxı zəlzələsindən sonra Sankt-Peterburqdan gələn komissiya Tiflisdəki çar canişininə quberniyanın...
Ananın dərsi Чешне къачу!      Həyatda elə bir fədakarlıq nümunəsi yoxdur ki, övladı naminə ananın göstərdiyi fədakarlıqla müqayisə oluna bilsin. Dünyaya gətirdiyi övladının sağlamlığı və xoşbəxtliyi üçün canından keçməyə hazır olan, onun ağrı-aсılarını lakmus kağızı kimi...
«Суварин» мектебда Харусенят Зейнал Жигерханова аялриз кьуьлиз чирзава
Mənəviyyat polisi vacibdir Редактордин гаф       Biz hər gün müxtəlif insanların mənəvi basqıları ilə üzləşirik. Küçədə eşitdiyimiz söyüş, qarşımızdan keçənin asfaltın üstünə tüpürməsi, harada gəldi zibil atılması və sair əhvalımızı korlayır, mənfi qıcıqlar yaradır. Qonşuluqdakı...
Страсть, погубившая империю Тарихдин геле аваз      Наследник русского престола Николай Александрович Романов родился в 1868 году в семье императора Александра III и его супруги, датской принцессы Марии Дагмар, принявшей при крещении...
Эликсир молодости Новости на все голоса      При раскопках немецкого пивного дворика конца XIX века в Нью-Йорке археологи наткнулись на настоящие за-лежи разнообразной посуды. Одна из бутылочек привлекла их особое внимание. Еще...
Устами детей Новости на все голоса Об истории        • Иван Грозный был тиран. Он убил сына и бояр. По всей стране разгуливали его блюдолизы с собаками и вениками, которые обозначали опричников.      • Иван...
Oxucu minnətdarlığı Редакциядиз чар       Redaksiyamıza tez-tez bizim daimi oxucularımız olan təhsil, elm və mədəniyyət sahəsinin adlı-sanlı insanları qonaq gəlirlər. Bu dəfəki qonağımız əslən Qusar rayonunun Əniğ kəndindən olan tanınmış ziyalı, uzun illər Bakı şəhərinin kitabxana sektorunda çalışmış Dilşad Abdullayeva idi....
“Ölərəm, satmaram!” Чешне къачу!      Fələstinin Qəzza bölgəsində yaşayan 60 yaşlı Əbu Əyman indi ərəb aləminin ən məşhur şəxslərindən birinə çevrilib. İsrailə torpaq satan fələstinlilərə “dərs” verən Əyman özlərini yəhudi miqrantlar kimi qələmə verən iki ərəbə müqavimət göstərib. ...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Агьат - тIач ргадай къаб

Анс - машгъулат

Апсагь - юзунар

Вахъабан - кьадардилай яргъи инсан

Виргъи - ивольга

Геллегь - маларин кIватIал

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 7(352)
октябрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Шаирар
"Самур" - 30
Люди и судьбы
Yubiley
Чи къагьриманар
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Müsahibə
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
Спасём планету
Qarabağ müharibəsi
Редакциядин дустар
Редактордин гаф
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
ЦIийи ктабар
Milli Məclisə məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Лезги чIалан месэлаяр
Известные лезгины
Новости Россотрудничества
Добрые вести
Квез чидани?
Юбилей
Лезгияр вирина
SOS!!!
Известные лезгиноведы
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Хъсан хабарар
Чи адетар
Yeniliklər
Алимрин веревирдер
Чакай кхьенай ...
Чешне къачу!
Çıxışlarımızın əks-sədası
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Барка
Хабарар
Харусенят
Поэзия
Этнография
Тарихдин геле аваз
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ