Выпуск №: 7(266), июль, 2013     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я Къебеле шегьер
О человеке, умеющем делать жизнь ярче Лезгияр вирина Гость “Самур”а       К нам в редакцию пришел  удивительно интересный, веселый и находчивый, излучающий добро человек. Врач, ученый,  писатель и альпинист, великолепный...
Захъ гафарин луж ава Барка    Вич 1948-йисан 25-июлдиз Къуба райондин Дигагь хуьре дидедиз хьайи тIвар-ван авай журналист, шаир, кхьираг, тарихчи ва чIалан пешекар Муьзеффер Меликмамедов лезгийрин рикI алай къелемэгьлийрикай...
Azərbaycanın İsveçrəsi Этнография Tarixin yadigarı     Qəbələ respublikamızın ən qədim və gözəl şəhərlərindəndir. Dəmiraparançayın sağ sahilində yerləşən buradan aydın havada Azərbaycanın ən uca zirvəsi - Bazardüzü dağı görünür.      Eramızın I əsrində Böyük Pliniy...
Профессор Османов Лезгияр вирина      Москвадин жегьил лезги алимрикай гаф кватайла гьасятда Элхан Османован тIвар рикIел хкведа. 25 йиса авайла кандидатвилин, 33 йиса докторвилин диссертация хвейи, 35 йиса профессорвилин...
Мадам Айтен Бабалиева Лезгияр вирина    Айтен Бабалиева – одна из немногих во Франции преподавателей азербайджанского языка. Несмотря на то что ей всего 30 лет, у Айтен уже очень серьезный опыт: она преподавала дипломатам,...
Çukçalar haqqında həqiqət Народы мира     Sovet folklorunda balacaboy, sadəlövh maral saxlayan kimi təqdim olunan çukçalar haqqında söylənənlər həqiqətə uyğun deyil. Çukçalar Uzaq Şimalın Alyaskadan Kamçatkaya qədər bütün tayfalarını özlərinə tabe etdirmiş ən güclü və döyüşkən...
Dağ yəhudiləri Народы мира     Аzərbаycаnın qədim хаlqlаrındаn biri кimi dаğ yəhudiləri Qubа rаyоnundакı Qırmızı Qəsəbədə, Хаçmаz şəhərində, Göyçаy, İsmаyıllı, Оğuz rаyоn mərкəzlərində və Bакı şəhərində yаşаyırlаr. Dаğ yəhudilərinin tаriхi və еtnоqrаfiyаsı ilə bаğlı...
Гьахъ квахьнач SOS!!!      Къебеле райондин Лаца хуьре кьиле фейи са вакъиади вири къебелевийрик къалабулух кутунвай. Агъдаш ра-йондин кьил Тофикъ Ибрагьимова къанунсуздаказ Лаца хуьруьн 100 гектар кьван...
СССР чирзава Квез чидани?     Китайда СССР чирдай институт кардик кутунва. Ина 200 алимди кIвалахзава. Абур вири анжах са суалдин жаваб жагъуриз алахънава. Совет гьукумат ни ва гьикI чукIурна? Институтдин макьсад...
Кьуьзуьбур патал Квез чидани?     И йикъара Китайдин Гьукуматди куьгьне адетар хуьн патал цIийи къанун кьабулнава. “Кьуьзуьбурун ихтиярар хуьникай” тIвар ганвай и къанунди чпин яшар 60-далай алатнавай инсанрин...
Памятник Расулу Гамзатову Новости на все голоса     В Москве, на Яузском бульваре, в преддверии 90-летия со дня рождения открыт памятник поэту Расулу Гамзатову. На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин,  исполняющий...
Награждение победителей олимпиады Новости на все голоса    21 июня в Азербайджанском государственном Русском драматическом театре собрались лучшие учителя русского языка и литературы, школьники - победители в конкурсах Олимпиады, представители...
День семьи, любви и верности Новости на все голоса     8 июля в Российском центре науки и культуры в Баку праздновали День семьи, любви и верности. Праздник организовали Посольство России, представительство Россотрудничества в Азербайджане...
Победа Фариды Новости на все голоса     В мексиканском городе Пуэбла проходит чемпионат мира по таэквондо. Как сообщает сайт Федерации таэквондо Азербайджана, в третий день соревнования копилка сборной Азербайджана пополнилась...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

ТIаркIул - элкъвей

ТIафал - тух тежедай инсан

ТIелик - рухунин кIус

ТIингир - хъчарин сорт

Тимек - хипрен руфунин кIаник пад

Тиргъ - манасуз къекъуьнар

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ