Выпуск №: 10(245), октябрь, 2011     Скачать в формате PDF
Агалкьунрин 20 йис "Самур" - 20 И йикъара чи республикадин агьалийри Азербайжандин аслу туширвилин 20 йисан юбилей гзаф гурлудиз къейд авуна. Алатай къад йисан къене гьикьван кIевера гьатнатIани чи республикади халкьдин тарихда...
Дидед чIалаз икрамзава Лезгияр вирина Яргъара авай лезгийрин хъсан суракьар атайла гзафни-гзаф хвеши жеда чаз. Иллаки къецепатан уьлквейра, маса халкьарин арада уьмуьр гьализ, жуван дидед чIал, халкьдин адетар хуьзвай, лезгияр сад...
Диана Юзбегова: "журналистика зи уьмуьр я" Лезгияр вирина Диана Юзбегова. Интернетдай жагъай зи цIийи таниш. Москвада яшамиш жезвай и лезги руша зи суалриз хайи чIалал жавабар гузвай.  Дианади Москвада МУЗ-ТВ каналда журналист яз кIвалахиз саки 3 йис...
Пятилетний юбилей Лезгияр вирина Недавно в актовом зале дома культуры города Ярославля состоялось Собрание Ярослав-ской городской лезгинской национально-культурной автономии. На собрании присутствовала и делегация Феде-ральной...
Sənət sevgisi Харусенят Azərbaycanın musiqi ifaçılığı məktəbi qədim olub zəngin və çoxşaxəli kökləri ilə tanınır. Bu köklər üstündə bir çox ustad sənətkarlar yetişmişdir. Belə sənətkarlardan biri Şərbət Rzaquliyevdir. Şərbətin ifasını eşidənlər bu virtuoz ifaçının sənətkarlığına...
КIелун ваъ, кьуьлун кIанзава! Редактордин гаф «Самур» газетдин 20 йисан юбилейдиз гьазур жезва чун. Лезги халкьдин чIалан, медениятдин, тарихдин, ахлакьдин гуьзгуь тир и газетдин тираж артухарун патал датIана алахъунар ийизва чна. Чи...
Poeziya təxribatçıları ifşa olunmalıdır Çıxışlarımızın əks-sədası “Samur”un 30 sentyabr 2011-ci il tarixli sayında dərc olunmuş “Tərcümə, yoxsa təxribat?” məqaləsi böyük əks-səda doğurub. Onlarca oxucu redaksiyaya müraciət edərək, məqalə ilə əlaqədar fikirlərini bildirib. Bəzi oxucularımız ləzgi poeziyasını gözdən salmaq istəyənləri...
Qanlı Şaban Məşhur ləzgilər Üç əsr əvvəl Qafqazda Səfəvilər imperiyasının zülmünə qarşı ilk üsyan qaldıran Qanlı Şabanın və Molla Abdulla-hın İran qarnizonları üzərinə cəsarətli hücumları Dağıstanın və Azərbaycanın ayrı-ayrı vilayətlərində etirazların kütləvi hal almasına və son nəticədə xalq...
О родственности языков Редакциядиз чар В этой статье я хочу доказать насколько все люди, жившие до нас и ныне живущие на земле, близки друг другу. Для этого хотел бы привести в сравнение два языка, очень отдаленных друг от друга, и на...
Əkinçi bəbirə necə DƏRS verdi Фольклор Bir kəndin sakinləri meşənin kənarındakı tarlanı şumlayırdılar. Torpaq münbit idi, buradan onlar bol məhsul toplayırdılar. Budur, həmin yerdə bir bəbir peyda oldu. O, meşədən çıxaraq burada işləyən əkinçini və onun öküzlərini parçaladı. Belə hadisələr bir neçə dəfə təkrarlandı....
Tanış olun: Sumağallı məktəbi "Самурдин мектеб" İsmayıllı rayonunun ləzgi kəndi olan Suma-ğallıda ilk dünyəvi məktəb 1923-cü ildə yaradılmışdır. 1976-cı ildən orta məktəb kimi fəaliyyət göstərir. Hazırda məktəbdə 154 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 24 müəllim məşğul olur. Məktəb binası 2006-cı ildə Dünya Bankının krediti hesabına...
Дети танцуют «Лезгинку» Харусенят Начались занятия в детской группе школы танцев «Лезгинка». Для Эмилии Рамалдановой, которая уже успела выступить на сцене как самая юная солистка ансамбля «Сувар», новый танцевальный...
ЧIал чирзава Лезгияр вирина Алай вахтунда Ставрополь вилаятдин Советский районда кьве вишелай виниз лезги хизанар яшамиш жезва. Абуру и йикъара ина медениятдин меркез арадиз гъанва. Меркезди ватандивай яргъара хайи чIал,...
Шарвилидин тIвар гана Лезгияр вирина Къурбанд суварин вилик агъзурралди лезгияр яшамиш жезвай Сургутда чи ватанэгьлийри «Шарвилидин клуб» тешкилнава. Малум тирвал, дуьньядин анжах 40 халкьдихъ эпос ава. Лезгияр чпихъ эпос...
Гуьмбет эцигда Лезгияр вирина Лезги кьегьал Разим Абасова Красноярскда арадиз гъайи, «Монолитстрой» тIвар ганвай эцигунрин компаниди къвердавай мадни чIехи агалкьунар къазанмишзава. Вичин коллективдин чIехи пай лезгияр...
Алимрин хизан Лезгияр вирина Дагъустандин Ахцегь райондиз гьахълудаказ алимрин ватан лугуьзва. И баркаван чили уьлкведиз 300 кьван алимар ганва. Ина шумудни са алимрин хизанар ава. Абурукай сад Султановрин хизан я. Са береда...
Лезгийрин чилерал Чакай кхьенай ...      Лезгийрин чилерал заз кьелечI ипек хьтин зериф, вили цав, мегъуьн ва пипин къалин тамар, генг яйлахар, шумудни са начагъвилерин дарман тир цIудралди булахар акуна. Заз лугьуз тежедай...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Акуяр - айнаяр

Дон - гьуьл

ТIакар - тIваларикай хранвай зенбил

ТIакь - къуват

Тарт - еб авай гьерт

Тарту - кIарасдикай нехишар атIудай алат

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ