Выпуск №: 11(258), ноябрь, 2012     Скачать в формате PDF
Худата поэзиядин няни Барка      Алай йисан 7-ноябрдиз Хачмаз райондин Худат шегьердин медениятдин кIвале чи тIвар-ван авай къелемэгьли Вакъиф Муьшкуьрвидин яратмишунриз талукьарнавай  поэзиядин няни  кьиле...
Унейзат Мейланова Известные лезгиноведы      В моей домашней библиотеке, среди множества книг с автографами, хранятся несколько  дорогих моему сердцу. Одной из них является книга  “Гюнейский диалект - основа лезгинского...
Чемпиондин мехъер Лезгияр вирина      Алай йисан 29-октябрдиз Дагъустандин Каспийск шегьерда азаддаказ кьуршахар кьунай Азербайжандин хкягъай командадик квай, 2012-йисан Лондондин  Олимпиадада къизилдин медаль къачур...
Са гаф лагь на кьезил жедай Поэзия      ТIвар-ван авай журналист ва шаир Мердали Жалилов лезги кIелдайбурун рикI алай къелемэгьли я. Мердали Абдулазизан хва Жалилов I943- йисан 25-майдиз Докъузпара райондин Миг-рагъ хуьре...
Gədəzeyxurda təntənə Хабарар Bu ilin oktyabrın 19-da gündüz saat 12-də Gədəzeyxur kəndinin mədəniyyət evinin  zalı ağzına kimi dolu idi.  Səhnəyə xalçalar döşənmiş, stolun üstünə qoyulan payız qızılgüllərinin ətri ətrafı bürümüşdü. Gözəl musiqi sədaları burada maraqlı bir tədbirin...
Cəsur kapitan Лезгияр вирина      Azərbaycanın adlı-sanlı gəmiçilərindən söz düşəndə Aəddin Şadiyevin də adını böyük hörmətlə çəkirlər. 30 il fasiləsiz olaraq gəmi kapitanı işləmək hər adamın hünəri deyil. Ömrünün yarısından çoxunu suların qoynunda keçirən,...
Келентер Келентерли Эпитафия      Азербайжандин ва Дагъустандин литературади вичин лайихлу векилрикай сад   квадарна. Залан начагъвиликай шаир Келентер Келентерлидин уьмуьр кьатI хьана.      Келентер...
Мурадагъа Мурадагъаев Эпитафия      Азербайжандин илимди ви-чин лайихлу векилрикай сад квадарна. Мурадагъа Мурадагъаеван уьмуьр яргъалди фейи залан начагъвиликай  кьатI хьана. 1935-йисуз КцIар райондин ЦIехуьл...
Шарвилидин суракьар Фольклор Вад йис хьанвай Шарвилидин буй-бухун, алакьунар, викIегьвал акурла, камаллу агъсакъал Чиракьура ам са хийирлу кардал машгъуларун патал яшлу чубан КIватIан гъилик кутада. Хуьре, вичиз вичин къуватдикай...
Палиндромар "Самурдин мектеб" Вири чlалара хьиз, лезги чlалани палиндромар ава. Чи чlала авай са кьадар палиндромар заз «Самур-дин» кlелчийрин виликни гъиз кlанзава. Эвелни-эвел палиндром терминдин мана-метлеб ачухин....
Имуча-муча... Фольклор Имуча-муча, Муч халича: Таран кукIвал – Элкъвей са кIвал, КIвалин къене- Агъзур аял. Имуча-муча, Муч халича: Идаз жагъиз, Адани хъваз, Муькуьд вичиз Ава дакIваз. Имуча-муча, Муч...
Гъуьлуьнни папан ихтилат - Беседа мужа с женой Ша, лезги чIалал рахан! - Я къари, Абдуллагьрин хизандиз чун илифариз кIанзава. - Жена, семья Абдуллаха зовет нас в гости.  - Жеч гьа! Мус? - Не может быть! И когда же? - Пака нянихъ. - Завтра вечером. - ЯтIа пакагьаз...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ
ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ