Выпуск №: 4(349), май, 2021     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я КцIар райондин ТIигьиржал хуьр
Жегьил къелемэгьлидин савкьватар "Самурдин мектеб"     «Фири яру шив» са йис я Азербайжандин лезги аялрин рикI алай ктабдиз элкъвена. Республикадин лезги тарсар тухузвай мектебра адакай гегьеншдаказ менфят къачузва. Жегьил къелемэгьли...
Сад лагьай чка кьуна Харусенят     Алай йисан февралдин вацралай авална республикадин «Лидер»ТВ-да «Sənin ulduzun» («Ви гъед») тIвар ганвай конкурсдин 13 лагьай нубатдин передачаяр кьиле фена. И конкурсда чи...
Ханбутай бег Яргунви Чи къагьриманар Къе чна кьегьалвилелди женг чIугун тавуртIа, пака чи халкьдин гелни амукьдач. Ханбутай бег Яргунви   Кьегьалрин сихил       Яргунви Гьажи Шериф хандин хва Ханбутай бег 1810-1823-йисара...
Poliqlot Gəncliyimiz – qürurumuz     Qabiliyyəti, zəhmətkeşliyi, əqidəsi ilə seçilən insanları həmişə sevmişəm. Xeyirxah qəlbə malik olan bu cür insanların yanında özümü daha rahat hiss etmışəm.  Qusar şəhər 2 saylı orta məktəbin müəllimi Aida Bağışova da belə insanlardandır. O, adlı-sanlı kardioloq...
Könül sevdası Dünya ləzgiləri TÜRK MUSİQİSİNİN NƏBZİ      Türkiyənin əksər şəhərlərində olduğu kimi, Bursada da saysız-hesabsız bazar və dükanlar var. Hər yerdə ticarət, alış-veriş əhval-ruhiyyəsi duyulur. Onun qədim məhəllələrində isə ölkənin mənəvi dünyasını, mədəniyyət aləmini əks etdirən...
Ашукь Нуьсрет Харусенят     Лезгийрин рикӀ алай сеняткар, вичи тесниф авур чӀаларни авазар халкьдин меце гьатнавай Мирзебегов Нуьсрет Черкесан хва 1940-йисуз КцӀар райондин ПӀитӀишкӀеле хуьре дидедиз хьана. Адан...
Əbədi yaşayacaq Qarabağ müharibəsi     Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən, taleyinə şəhidlik qisməti yazılan gənclərimizdən biri də milliyətcə ləzgi olan Ulubəyov Nurəhməd Hacıbəy oğludur. Əslən qusarlı olan bu gülərüz, xoşrəftar, qədd-qamətli igid oğlanın yoxluğuna inanmaq olmur. Onun bir vaxtlar dediyi sözləri...
Фехреддин Мусаев Чи къагьриманар     Ватандин рекье шегьид хьайила эскадрильядин командир Фехреддин Мусаеван 34 йис тир. Ада Оренбургдин Военный Летчикрин Mектеб акьалтIарна Чехословакияда, гуьгъуьнлай Омскда къуллугъ...
Чингиз Къурбанов Чи къагьриманар     2016-йисан 29-декабрдиз Азербайжандинни Эрменистандин сергьятдал чи республикадин военнияр алай чкаяр чириз кIан хьайи эрменийрин разведка тухузвайбурун вилик пад кьадайла шегьид хьайи...
Сергей Муртузалиев Чи къагьриманар     Вич асул Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин Даркуш хуьряй тир Сергей Муртузалиев Азербайжандин сад лагьай милли къагьриман я.  Подполковник С.Муртузалие военный-летчик...
Фамил Искендеров Чи къагьриманар     Фамил Икендерован кьегьалвилер аскерриз чешне тир. Ада Агъдерединни Тертердин ягъунра иштиракнай. Муров дагъ къахчудайла адал залан хирер хьанай. Ф.Искендерова 1995-йисан 13-17-мартдиз...
Чи рикIера амукьда Эпитафия     Лезгийрин тIвар-ван авай художник Магь- муд Челебов залан начагъвиликай рагьметдиз фена лагьай хабарди чи рикIер къарсурна. Чи халкьдин тарихдиз, медениятдиз, къагьриманриз талукьарнавай...
Булах икI рестеда тур Чешне къачу!     Эхиримжи йисара чи хуьрера къекъведайла са куьни зи рикI тIарзава. Виликан фирягьвални генгвал, иервални рикIиз чимивал ахквазмач инра. Гьиниз килигайтIани, акатайвал хкажнавай кьакьан...
Кузуна са югъ Чи хуьрер     Дагълари элкъуьрна юкьва тунвай, тӀебиатдин гзафни-гзаф иер пипӀерикай тир Кузун лезгийрин дегь хуьрерикай я. Генг яйлахрин макан я инаг. Гилан Кузун хуьруьн яшар 500 йисалай виниз я. Сифте...
Savab olsun! Diqqət: İnsan taleyi!     Redaksiyamıza bir gənc gəlmişdi. Qusar rayonunun Bədişqala kəndinin sakini Məclum Məclumov. – Sizi deyib gəlmişəm, – dedi.     Onun səma kimi göy gözləri kədərlə dolu idi. Orta məktəbi bitirəndən tikintidə fəhlə işləyən, çətinliklə dolanan onun qisməti də...
Etinasız qalmayın! Diqqət: İnsan taleyi!     Mən, Məmmədova Səbirə Sabir qızı 1973-cü ildə Masallı rayonunun Şərəfə kəndində anadan olmuşam. Ailə qurub Bakıya gəlmişəm. Təəssüf ki, ailə həyatım uğursuz oldu. Həyat yoldaşım içki düşkünü olduğundan 4 yaşlı oğlumu götürüb o evdən qaçdım. Dərzi...
"Самурдин" 30 йис жезва Редакциядиз чар КЪУЬН КУТАН       Играми «Самурдин» кIвалахдарар! Газетдин 2021-йисан 28-апрелдин нумрадиз акъуднавай кьилин макъалади заз кIевелай эсерна. Газет акъудун патал куьне гьикьван азият...
Руьгь кутазва ЦIийи ктабар     И йикъара Бакудин «Red Line» MMC чапханади Агъаверди Аливердиеван «Вун авачир дуьнья» ктаб чапдай акъуднава. Алай вахтунда КцIар райондин Мучугъ хуьре яшамиш жезвай, вичин яшар...
Гатфари ашкъ агудзава Поэзия АШКЪ АГУДЗАВА...   КукIва къугъваз чими гарар,  Цуькведава шефтелдин тар.  Кьве билбилди чIугвазва цIар, – Жегьре цуьквер авудзава,  Гатфари ашкъ агудзава.    Салун...
«Къайи рагъ» фильмдиз Дуьньяди килигзава Харусенят 4 вацран къене «Къайи рагъ» фильмдиз килигнавай 1 миллионни 156 агъзур кас гьи уьлквейрин ватандашар я? И суалдиз  YouTube-да авай Sedaget Kerimova каналдин аналитикадин хиле жаваб гузва. Ада и фильмдиз...
Квез чидани? "Самурдин мектеб" ЯРГУ ГЬИКI КЬУНАЙ?       Араб чапхунчийри сифте яз 642-йисуз ал-Лакздиз (лезгийрин уьлкведиз) басрух гайила чахъ са шумуд шегьер авай. Абурукай сад Яргу тир. КцIар райондин гилан Яргун...
Чи гафар "Самурдин мектеб" Куьтен       Алатай виш йисан эхирра чи тIвар-ван авай алим, филологиядин илимрин доктор Р.И.Гьайдарова кхьенай: «Лезги чIалан са кьадар гафарин дувулар неинки Дагъустандин чIаларин...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Фаф - свас

Фашал - кьве чин алай

ФечI - экуь вили

Филегь - кIвачерал кикер аламачир гьайван

Фуртух - нефс авай кас

Шазда - тIалабун

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ