Выпуск №: 2(347), март, 2021     Скачать в формате PDF
Яран сувар Яран сувар
Яран сувар, жуван сувар Яран сувар     Лезгийри лугьуда: Вучда а гурмагъдикай, анай гум акъат тавуртӀа. Вучда а кӀваликай, аниз мугьман илиф тавуртӀа. Вучда а суфрадикай, адахъ мугьман ацукь тавуртӀа. Вучда а суварикай, вири...
Кьулан вацIук сел кумай кьван... Юбилей Кьулан вацIук сел кумай кьван, Хуьрерик дем-мел кумай кьван, Руьгьдик милли кьел кумай кьван, Сагъ я лезги халкь.       Гьиссерал звал гъидай и цIарарин автор течидайди лезгийрихъ...
Иервал туькIуьрзава Харусенят     И мукьвара са дараматдин цлал тIебиатдин пейзаж чIугвазвай са художник акуна заз. Лацу цлаз илгьамдив гатфарин акунар куьчарзавай ам вичин дуьньяда авай. Кистинивни рангарив лугьуз тежедай...
Пример самоотверженности Известные лезгины     Мне неоднократно приходилось рассказывать читателям о ярких деятелях культуры, представителях науки Азербайджана с дагестанскими  корнями. Сегодняшний мой рассказ о неординарной...
“Самурдин” 30 йис жезва Редакциядиз чар     Играми кIелдайбур! Виликай къвезмай йисан январдин вацра «Самурдин» 30 йис тамам жезва. Чи халкь паталди им лугьуз тежедай кьван чIехи вакъиа я. И 30 йисан тарих газетдин коллективди...
Етим Эминакай цIийи ктаб ЦIийи ктабар      ЦIийи йисан вилик Москвадин «Азбука» чапханади Россиядин Илимрин Академиядин Шаркь Институтдин грифдик кваз лезги публицист Мансур Куьревидин «Етим Эмин (1840-1880)» тIвар...
Чи сад лагьай 1000000! Харусенят     Лезги чIалал чIугунвай сад лагьай фильм тир «Къайи рагъдиз» миллион касди килигнава. И кар куьне авуна, чан жуванбур! Чи чIал, чи руьгь, чи жуввал хуьзвай куьн аваз хьурай! И фильмдиз...
Необычный флешмоб Дагестан     В Сулейман-Стальском районе Руспублики Дагестан более 300 человек хором прочитали стихотворение Седагет Керимовой «Чун лекьер я». По инициативе руководства района Управление образования...
Necə başa düşək? SOS!!!     Dünya təhsil sistemində bir çox yeni təhsil proqramlarının işlənib hazırlanması mütərəqqi haldır və bu, ayrı-ayrı ölkələrə seçim imkanı verir. Belə proqramlar eyni zamanda inteqrativ təhsilin, inklüziv təhsilin və evdə təhsilin təkmilləşməsinə də şərait yaradır. Əvvəllər...
Шииррин кIватIал ЦIийи ктабар     Вичин поэзиядинни прозадин эсерралди сейли тир чи тIвар-ван авай къелемэгьли Седакъет Керимовадин и мукьвара нубатдин ктаб чапдай акъатнава. Авторди эхиримжи йисара лезги чIалал кхьенвай...
Tariximizə daha bir nəzər Tarixin izi ilə      Son vaxtlar ləzgilərin tarixinin bəzi məqamları ilə bağlı yürüdülən əsassız mülahizələr narahatlıq doğurur. Söhbət orta əsrlərdə baş vermiş hadisələrə həsr olunmuş “Əbu Müslimin tarixi” kitabından, Əbu Müslimin şəxsiyyətindən, qədim Axtının adından...
Почтили память шехидов Qarabağ müharibəsi     С первых дней Отечественной войны сотни уроженцев Кусарского района мужественно и храбро сражались за территориальную целостность Азербай- джана. В 44-дневной войне 37 из них стали...
Akademikə həsr olunur Yeni kitablar     Bu yaxınlarda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə görkəmli alim, AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Ayda-zadəyə həsr olunmuş biblioqrafik göstərici nəşr olunmuşdur. Kitab görkəmli riyaziyyatçı alimin həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin, 1973-2020-ci...
Türk dilində nəşr Yeni kitablar     Bu günlərdə Ankarada Abdulla Qubalının türk dilində “Lezgiler ve Lezgistan” adlı növbəti kitabı çapdan çıxmışdır. Nəfis tərtibatla, rəngli şəkillərlə çap olunmuş kitabda Qafqazın qədim xalqlarından olan ləzgilərin tarixi, dili, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, incəsənəti,...
Чи таватрин чIалар Поэзия     Меджидова Ульяна Эльбрусан руш СтIал Сулейманан райондин Шихидхуьре дидедиз хьана. 2017-йисуз хуьруьн мектеб акьалтIарай ада алай вахтунда Сургутда медицинадин колледжда кIелзава.  ...
Светлая память Эпитафия     Смерть разлучила нас с замечательным человеком, хорошим другом, известным врачом-флебологом Чингизом Абдуллаевым. Его всегда отличали профессионализм, высокие человеческие качества:...
Севрен кьиса Мах     Хьана-хьанач са кьуьзек. Къари кьена тек амай ам хуьруьн вини кьиле, кьакьан пелел эцигнавай кIвале текдиз яшамиш жезвай. Садра ада базардай кал къачуна. Юкъуз кIвалин кIвалахар авуна,...
Чи гафар "Самурдин мектеб" ИчIи       Са шумуд мана авай гафарик акатзавай «ичIи» гафуникай рахадайла чи чIалан алимри кьве жуьредин баянар гузва. Филологиядин илимрин доктор Ражидин Гьайдарован фикирдалди,...
Сталинавай тIалабнай Квез чидани? Сталинавай тIалабнай       Лезги халкьдин тIвар Къафкъаздиз, СССР-диз, вири дуьньядиз сейли авур рухваяр тIимил авач. Ингье абурукай бязибурун тIварар вучиз ятIани рикIел хкизмач. Ихьтин...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"     Чи чIала цIийи гафар арадиз гъизвай са шумуд къайда ава. Абурукай сад тик-рар жезвай дибрикай цIийи гафар туькIуьр хьун я. И къайда вични пуд чкадал пай жезва.   Михьи тикрар хьун ...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Лангат - кирпич атIудай кIалуб

Манкьа - 1) нерай рахадай кас;2) хумадин чIавуз нефес дар хьун

Мансур - гъаларин кIетI

Марчил - гъведгъвеш

МацI - менфят

Мевенжи - муштулух

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ