Выпуск №: 7(344), октябрь, 2020     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я Чи хуьрер Къуба райондин Куьснет хуьр
Къарабагъдин женгер Редактордин гаф     Къарабагъдин къалар Азербайжандин Дагълух Къарабагъ автоном вилаятдин чIулав къуватри чеб Эрменистан Республикадихъ галаз галкIида лагьай къарар кьабулай 1988-йисан 20-февралдилай гатIунна....
Санал кхьена Диктант     Алай йисан лезги диктант гзаф четин шартIара кьиле фена. Са патахъай вири дуьнья кьунвай коронавирусди, муькуь патахъай Къарабагъда кьиле физвай ягъ-ягъунри, анай къвезвай хабарри инсанар...
Ürəklərdə yaşayacaq Qarabağ müharibəsi     Müasir Azərbaycan Ordusunun tanınmış ləzgi hərbçiləri arasında Ramaldanovlar sülaləsinin özünəməxsus yeri var. 1-ci Qarabağ müharibəsi tarixində ən uğurlu sayılan Horadiz əməliyyatına rəhbərlik etmiş briqada komandiri, polkovnik Şair Ramaldanov ölkəmizin hərb tarixinə şanlı...
ЦIар амукьда Поэзия     Алатай асирдин 60-йисара лезги поэзиядиз атай Исаева Бажиханум Гьажидин руш 1940-йисан 1-октябрдиз КцIар райондин къадим хуьрерикай тир ЭчIехуьре дидедиз хьана. Ина юкьван мектеб акьалтIарайдалай...
“Лезгинка” Этнография     Что касается этимологии этнонима лек/лекз/лезг и наименования танца лезгинка,  то наиболее вероятным представляется происхождение этого этнонима от лезгинского названия орла –...
Майтабан фу Мах     Хьана кьван, хьанач кьван Майтаб тIвар алай са иер руш. Ахьтин иерди санани авачир. Ингье руш гьикьван иер тирIа, адан мез са гьакьван туькьуьл тир. Адан сивяй садрани са хуш гаф акъатдачир....
«Молла Несреддин» Дагъустанда Квез чидани?     Алатай виш йисан сифте кьилера Дагъустандин лезги журналистрин, шаиррин ва алимрин Азербайжанда акъатзавай са кьадар газет ва журналрин редакцийрихъ галаз кIевелай алакъаяр авай ва...
Arçilər Dağıstan xalqları     Əsrlər boyu ətraf mühitdən təcrid olunmuş halda yaşayıb, özünəməxsus dilini, mədəniyyətini, adət və ənənələrini qoruyub saxlamış xalqlardan biri də arçilərdir. Bir sıra alimlərin ehtimalına görə Dağıstanın qədim və köklü xalqlarından olan arçilərin əjdadları...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab Tarixin izi ilə (Əvvəli qəzetimizin 10 iyul, 15 avqust və 26 sentyabr tarixli saylarında)       1911-ci ilin yayında Qafqaz ca-nişini qaçaqlarla mübarizəni gücləndirmək üçün bütün qəza rəislərinə xüsusi əmr verir. Bununla əlaqədar Quba qəzasında qaçaqlara və onları...
Hünər göstərdi Qarabağ müharibəsi     Qəhrəmanlar haqqında çox eşitmişdi. Onların igidliklərindən yazılmış neçə-neçə kitabı da oxumuşdu. Amma onun uşaq aləmində ən böyük qəhrəman ulu babası idi. Sinəsində avtomat, əlində qumbara qartal kimi alman faşistlərinin üstünə şığıyan, düşmən pulemyotunu...
Трогательный уход орла Спорт     26 октября 2020 запомнится многим любителям спорта. Главный турнир года в смешанных единоборствах завершился сенсацией: на UFC 254, спокойно расправившись с американцем Джастином Гэтжи непобеждённый...
Hörmət təcəssümü Yeni kitablar     Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədağa Sərdarovun bu günlərdə çapdan çıxmış “Mahir siyasətçi, müdrik rəhbər” kitabını görkəmli dövlət xadimi, ümummilli...
За чIал хран гафарикай Поэзия АШКЪИ   Вуна заз тӀал, азаб гана, Агь, зи рикӀин мили ашкъи. Зи мурадар кӀарна, хана,  Дили ашкъи, дили ашкъи.   Сефил хьана рикI гьар чIавуз, Вавай кьатIуз хьанач лугьуз. ...
Мискискави Фагъир Чи классикар     ХVI виш йисуз лезги шиират вилик тухвай чи классикрикай кьве кас къадим Мискиска хуьряй яз гьа са вахтунда яшамиш хьанай. Абурукай сад лагьайди пуд чIалал – лезги, азербайжан ва фарс...
Чир хьун патал Редакциядиз чар     Гьуьрметлу редакция! Зун тарихдал рикI алай кас я ва гьавиляй за чи тарихрикайни къагьриманрикай «Самурдин» чинриз акъатзавай макъалаяр рикI алаз кIелзава. Заз ХV виш йисуз кьиле...
РикIера амукьдайвал ийин Редакциядиз чар     Играми редакция! Алай вахтунда Азербайжандин Яракьлу Къуватри Къарабагъда эрмени чапхунчийривай чи республикадин чилер вахчун патал кьегьалвилелди женг чIугвазва. Сентябрдин эхиррилай...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб" КIусар       Жумладин мана-метлебдив рахазвайди гьикI эгечIзаватIа (адан чIалахъвал-шаклувал, тестикьарун-инкарун, гужлу авун, тади кутун ва мсб.) къалурдай, чпелди жуьреба-жуьре рангар...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Урукул - кIарасдай тIеквен акъуддай алат

Устагъ - лап мукьва кас

Фартар - цирицIар

ФечIи - экуь вили

Филегь - кIвачерал кикер аламачир гьайван

Хуьчез - кьве йисан вилик

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ