Выпуск №: 4(341), июль, 2020     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я КцIар райондин Кузун хуьр
Хъимил Чи хуьрер    Азербайжандин къадим лезги хуьрерикай тир Хъимил Къуба райондин рагъакIидай пата ава. Аниз Къубадай 18 км-дин асфальт рехъ тухванва. И рехъ дагъларин ценерив гвай, тамарин юкьвай тIуз физва....
Шаирар рекьидач "Самурдин мектеб"    Фадлай ихьтин руьгь кутадай хабар агакьнавачир чав. КцIар райондин Манкъулидхуьре чи ялавлу шаир, азадвални гьахъ патал женг чIугур, гьавиляй кулакри вич яна уьмуьр кьатI авур, гуьгъуьнлай...
Лезги баде сейли хьанва Лезгияр вирина    Youtube-дин «Kənd həyatı» каналди Ремихановар вириниз сейли авунва. И канал арадиз гъанвайди КцIар райондин Хьилерин хуьряй тир Эмираслан Ремиханов я. Гзаф йисара Бакуда дадлу хуьрекар...
Чавай къакъатна Эпитафия    Вичихъ кьетӀен алакьунар авай, къени къилихрин инсан тир Сейфедин Сейфединов гьар са лезгидиз хайи халкь, хайи чил кӀанарзавай сеняткаррикай я. Ада чӀугунвай тӀебиатдин шикилрай ва цӀудралди...
Бахтавар я дидедин нек хъвайиди Поэзия    Владик Батманов 1995-йисан 16-октябрдиз Мегьарамдхуьруьн райондин Хуьрелрин хуьре дидедиз хьана. Гьеле ДГУ-дин филологиядин факультетда кIелдайла Владик вичин ва лезги шаиррин шиирар хуралай...
Тяжеловес Азербайджанской науки Известные лезгины    Когда речь заходит о тяжеловесах Азербайджанской науки меня переполняет чувство гордости. Ведь среди ученых, которые в различных сферах науки оставили свой яркий след, есть немало лезгин....
Сад лагьайбур Квез чидани?      «Як» самолет арадиз гъайибурукай сад лезги Зейнидин Магьмудов я. 1898- йисуз Ахцегьа дидедиз хьайи З.Магьмудов Дагъустандин сад лагьай авиаконструктор я. Ада гзаф йисара Москвада...
Кьеан хуьруьн сейлибур Дагъустан    Ялцугъ дагъдин тIулал экIя хьанвай къадим Кьеан хуьр чи халкьдик дамах кутазвай рухвайралди сейли я. Къунши хуьрерилай тафаватлу яз ина девлетлу ксар гзаф авай. Абуру хуьре чIехи медреса...
Дишегьлийри чешне къалурна Дагъустан    Казбеков райондин Калинин хуьруьн Дахадаев райондин пIирел фейи дишегьлияр гьуьлуьн кьеряй тIуз кIвализ хкведайла кьве итимди гьуьле сирнавзавай. Садлагьана абурукай сад дишегьлийрин...
XVII виш йисан лезги шаирар "Самурдин мектеб"    XVII виш йис лезги халкьдин уьмуьр-да хьиз, эдебиятдани залан девиррикай сад я. А девирда яшамиш хьайи чи къелемэгьлийри халкьдин залан уьмуьрдикай, чапхунчийрин вагьшивилерикай, Ватандин...
Dünya evimiz Редактордин гаф    Artıq neçə aydır ki, dünya evimizdə sahman, rahatlıq pozulub. İnsanlar virusun yer üzünə gətirdiyi bəlalarla üz-üzə qalıblar. Dünyanın elə bir nöqtəsi yoxdur ki, koronavirus oraya ayaq açmasın. Onun yayılmaması üçün ölkələr öz sərhədlərini...
Ləzgi qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab Tarixin izi ilə    Son vaxtlar bəzi qələm sahiblərinin öz yazılarında “ləzgi qaçaqları kimi çapıb-taladılar”, “ləzgi qaçaqları kimi yol kəsdilər”, “insafsız ləzgi qaçaqları” kimi ifadələr işlətməsi təəssüf doğurur. Görünür, ləzgi qaçaqlarının...
Qarabağ tarixinə töhfə Yeni kitablar    Tanınmış tədqiqatçı-jurnalist və naşir, Şuşa və şuşalılar haqqında 20-dən çox kitabın müəllifi olan Vasif Quliyevin bu qəbildən növbəti kitabı işıq üzü görüb. Azərbaycanın məşhur sülalələrindən olan Mehmandarovlar haqqında yazılmış həmin kitab müəllifin...
Şeir toplusu Yeni kitablar    Qəbələ rayonunun sayılıb-seçilən ziyalılarından olan Səməd Səmədovun “Yaşamağa dəyər hələ” adlı sayca üçüncü kitabı işıq üzü görüb. El ağsaqqalı olan Səməd müəllim 50 illik əmək fəaliyyətinin 42 ilini dövlət qulluğunda keçirib....
Хъсан тIвар тур кьегьал Эпитафия    Фаргьад Бекеров! И тIвар гзаф инсанриз чида. Алакьунар авай кас, хъсан инсан, хайи халкьдинни хайи чIалан таъсиб чIугвадай ватанэгьли хьиз сейли тир ам вириниз. Вич кцIарви яз Дербент шегьерда...
Təbrik edirik! Хъсан хабарар    Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi, Qusar rayon Samur qəsəbə ASM müdiri Nəriman Qədim oğlu Osmanovu nəinki qəsəbənin və ətrafdakı kəndlərin sakinləri, eyni zamanda bu ərazidə xidmət edən Samur sərhəd xidmətinin əməkdaşları da yaxşı tanıyırlar. Onun pasientlərə diqqət və qayğısı,...
Уроки мудрости Новости на все голоса    Моисеев закон запрещал земледельцам собирать урожай полностью. Например, жнецы не должны были дожинать до самого края поля.  Те, кто собирал виноград, не должны были подбирать упавшие...
Пример для подражания Новости на все голоса    Филиппинские острова очень сильно страдают от вырубки лесов. Когда-то страна утопала в зелени, а 70% ее территорий покрывал густой лес. Но уже к началу прошлого века этот процент сократился...
Против старения Новости на все голоса    Брокколи может предотвратить развитие возрастных болезней.    В этом овоще содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, и много сульфорафона, который способен замедлить процессы...
Гафарин баянар "Самурдин мектеб"    Садбурувай кхьинра чи чIалан паярикай наречийриз ва къуллугъчи чIалан паярикай кIусаризни междометийриз талукь тир бязи гафарикай дуьздаказ менфят къачуз жезвач. Агъадихъ чна ихьтин...
Чи бубайри лагьанай "Самурдин мектеб" • Акьул кIанзаватIа, кIела. • Экв гун патал кана кIанда. • Гзаф яб це, тIимил рахух. • Жуваз такIан кIвалах масадазни мийир. • КIанивал къалура, дакIанвал чуьнуьх. ...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"    Редакциядиз ракъурнавай чарарай аквазвайвал, са кьадар кIелдайбуру глаголрин формаяр кхьидайла четинвал чIугвазва.  Агъадихъ чна абуруз и месэладикай чирвилер гузва.     Глаголдин...
Дагълариз акъудай хуьрер Чи хуьрер    1837-1840-йисарин Къубадин гъулгъуладин вахтунда генерал-адъютант П.Х.Граббеди лезгийриз кичIерар гана лагьанай: «Квез вуч кIанзава? Куьн жуван къуватралди азадвал хуьз хьана хушбахт жедайдан...
Ахцегьвидин кьегьалвал Дагъустан    Дагъустандин Каспийск шегьерда яшамиш жезвай ахцегьви С.Абдулкеримов вири Россиядиз сейли хьанва. И йикъара ада гьуьле акIизвай кьуд инсан – пуд яшлу дишегьлини са жегьил руш хиласна....
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

ТIаркIул - – элкъвей

ТIенкьуьл - – чIемерук

Тамлух - – тамуз ухшар чка

Тарагул - – эркек чIиж

Тарахун - – ракъур тавун

Таркуц - – хипен йис михьдай алат

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ