Выпуск №: 7(333), август, 2019     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я Чи хуьрер КцIар райондин Яргун хуьр
Кьегьал лезгидикай фильм Чи сейлибур      Азербайжандин лезги агьалийри чи чилер хуьдайла, эрмени чапхунчийрихъ галаз дяведа ивияр экъична, шегьидар гана. За и кьегьалвилериз чIехи тир къимет гузва, чи халкьдини къимет гузва,...
СтIал Сулейманан мярекатдиз ша! Юбилей      Алай йис лезгийрин чIехи камалэгьли, Дагъустандин сад лагьай халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 150 йисан юбилейдин йис я. И вакъиадихъ авсиятда Дагъустанда, Урусатда...
Санал кхьин! Лезги чIалан месэлаяр      Играми кIелдайбур! 2019-йи­сан 10-октябрдиз Дагъустан Рес­публикадин районра, Урусатдин лезги диаспораяр авай шегьерра, гьакIни чи ватанэгьлияр яша­миш жезвай маса уьлквейра лез­гидалди...
Гордый и стойкий лезгин Чи сейлибур      Нести новые идеи, бороться за правду, свободу и справедливость – это особый дар честных, смелых, бесстрашных людей. Они не боятся полностью посвятить себя своему народу, обществу,...
КицIни цIегь Мах      Чубандин кицIерин хизанда са квати авай. Адавай секиндиз санал акъва­зиз жедачир. Садра дидедин вил кватидилай алатайла, катна ам дагълариз. Акьван яргъариз акъат­на хьи, кIвализ...
Rəşadətli general Чи сейлибур      Onun haqqında səmimiyyətlə de­yir­lər: “Dərin biliyə malik, ba­carıqlı, cəsur zabitdir”. Tanınmış hərbçilər isə vətən qarşısındakı xidmətlərinə görə onu rəşadətli ge­neral adlandırırlar. Hərbçi dostları gənc zabitin 1994-cü ildə həmvətənlərinə...
Gecəni gözlətdim qapı dalında Поэзия      Azərbaycanın tanınmış şairi və jurnalisti Əbülfət Mədətoğlu  1959-cu ildə Dağlıq Qarabağın Xocavənd rayonunun Tuğ kəndində anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır.      “Araz”,...
Bir gölün taleyi SOS!!! 2014-cü ilin avgustun 24-də Qusar şəhərindəki «Bənövşə gö­lü» belə idi. Qusarlılar və turistlər bu gözəlliyi seyr etməyi çox sevirdilər.     2019-cü ilin avgustun 24-də, beş il sonra göl  bu hala düşüb. Quruyaraq getdikcə yoxa çıxan...
Деревня свистунов Народы мира      В 1964 году исследователи узнали, что в Восточно-Понтийских горах находится горная деревенька Кушкёй (Kuşköy), жители ко­то­рой общаются друг с другом с по­мощью свиста. Свист представляет...
В роли мужчин - женщины Народы мира       На Балканах, в основном в Ал­бании, можно встретить  жен­щин, которые берут на себя роль мужчин. Они дают обет безбрачия,   одеваются как мужчины,   выполняют тяжёлую...
Похвалил - подари Народы мира      На Ближнем Востоке, Сенегале и Нигерии, не принято говорить красиво о вещах, обуви, предметах. Комплимент в адрес вещей жители этих стран принимают, как желание заполучить и завладеть...
Чернение невесты Народы мира      В Шотландии существует странная традиция обмазывания невесты в день бракосочетания неприятными субстанциями,  нап­ример тухлыми яйцами, пропавшим вареньем, мукой, соусами. Называется...
Патарагар гудай "Самурдин мектеб"      Моисей КьакьанкъатвацIвидин VII-IX виш йисарин вакъиайрикай малумат гузвай «Агъвандин тарих» ктабда чкадин агьалийри килисадиз гузвай налогрин арада «патарагни» авайди...
Чи гафар "Самурдин мектеб" ЧIулав         И гафунин дувул «чIул» я. Адакай чи чIала къайда тирвал «чIулу» прилагательное арадиз атана: «чIулу», «чIулав» (фиярин нугъат). «ЧIулав» гаф...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб" ТуькIуьр хьун            Лезги чIала сая существительнияр туькIуьр хьунин са шумуд рехъ ава. Абур кьуд жуьреда арадиз къвезва: а) суффиксрин куьмекдалди: -а-: хъурца, кьантIа, ампа;...
Вахтанговский театр едет в Баку Новости Россотрудничества      В преддверии нового 99-го сезона Театр имени Евгения Вахтангова с 1 по 4 сентября проведет гастроли в Баку. Они будут проходить в рамках Международного театрального фестиваля.  ...
Азербайджанские школьники вернулись на Родину Новости Россотрудничества      На днях группа азербайджанских школьников из числа победителей олимпиад и творческих конкурсов вернулась из культурно-образовательной поездки в Санкт-Петербург.  Она была организована...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Агал - куьлег

Агар - яйлах

Агъвар - халича хран патал алатар

БакIлакI - цIиб

Бан - кьакьан

БангатI - чуьнуьхгумбатI

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ