Выпуск №: 4(330), май, 2019     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я Чи хуьрер Къуба райондин Хиналугъ хуьр
Сувариз элкъвена Дагестан     Алай йисан 18- майдиз СтIал Сулейманан ватан тир адан тIвар алай райондин Агъа СтIал хуьре зурба мярекат кьиле фена.        СтIал Сулейман халкьди ви­чи хана арадиз гъанвай,...
Чун гьикI муьтIуьгъарзавай? Тарихдин геле аваз (Эвел газетдин 2019-йисан 25-январь, 28-февраль ва 30-март тилитра)        Генерал Ермолова ракъурай ба­таль­онар ЦIехуьл кьун патал ви­нел­ди фенмазни, абур лезгийри чпин сенгеррай...
КIелдайбурун мярекат Лезги чIалан месэлаяр      И йикъара “Самур” газетдин редакцияда лезги чIал хуьниз ва вилик ту­хуниз талукьарнавай эл­къвей стол кьиле фена. Алим­ри, журналистри, ха­йи чIа­лал рикI алай же­гьилри,...
Xınalıqlılar Dağıstan xalqları      Azərbaycanın  ən füsunkar mən­zə­rələri Quba rayonunun Qəç­rəş də­rəsindən başlanır desəm, mü­baliğə olmaz. Buranın yolları sərt döngələrdən, qorxulu aşırımlardan, baş gi­cəl­ləndirən enişlərdən və yoxuşlardan keçir. Gurultu ilə...
ЦIийи жуьредин махар ЦIийи ктабар      Дегь заманрилай инихъ ме­цин эсерар теснифзавай лез­ги халкьдихъ халисан жавагьирар тир махар гзаф ава. Чпин дерин мана-метлебдалди абуру чи къелемэгьлийрин фикир желбнай ва...
Дидеяр Мах      Хьана-хьанач са нуькI. Ада вичиз хуьре са кьуьзекан сала авай чIехи тутун тарце муг авунвай. Югъ ахъа хьун кумазни нуькIре манийрал илигдай. Адан ванцел вири ахварай аватдай. НуькIрен...
Вири жен чун иесияр камалдин Поэзия      Лезги ва урус чIаларал шиирар кхьизвай, абур мукьвал-мукьвал стихи.ру сайтиниз ва фейсбукда авай вичин профилдиз акъудзавай Meгьамед Мирзоев кьетIен хатI авай шаир я. Ам 1960-йисуз Ахцегь...
Хайи чIалан верцIи зар Поэзия      КцIар райондин Чпир хуьре дидедиз хьайи Лейла Жавадовадин шиирар тесниф авунал гзаф рикI ала. Вичин 22 йис тир ада хуьруьн юкьван мектеб акьалтIарна. И мукьвара «Самур» газетдин...
КIелдайбур ялзава ЦIийи ктабар      Вичин «Гъетрен нур» ва «Намус» тIварар ганвай гьи­каяйринни шииррин кIватIалар кIелдайбуру хушдиз кьабулай Сардар Абила 2014-йисуз Дербентда чап авур «Кьве дидедин хва»...
Кьуд йисуз 22 чемпион Квез чидани?      Лезгияр спортдал гзаф рикI алай халкь я. Анжах 2006-2010-йисара, кьуд йисан къене 22 лезгиди спортдин чара-чара хилерай дуьньядин чемпионвилин тIварар къачуна. Чи кьегьал гадай­рихъни...
Minnətdarlığımızı bildiririk Редакциядиз чар      Hörmətli redaksiya! 17 aprel 2019 cu il tarixində prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının  «Cibir-Həzrə-Muçuq-Sudur» yolunun yenidən qurulması ilə bağlı sərəncam imzalaması xəbərini eşidəndə çox fərəhləndim. Televiziyada bu xəbəri eşidəndəndən sonra, həmin kəndlərdə...
Ему долго аплодировали Чи тавдин кIвал      Недавно в гостях у редакции газеты «Са­мур» побывал  всемирно известный поэт Александр Селимов. Он рассказал сот­рудникам газеты о том, как дорог ему го­род Баку. Ведь...
Layiqli mövqe Юбилей      Alimin sözü cahilin qı­lıncından qiymətlidir. Su­suz həyat olmadığı ki­mi, elmsiz yaşayış qeyri-mümkündür. Allahın sevərək işığına yönəltdiyi insanlar elmə yiyələnməklə vətəninə, xalqına və bütün dünyaya misilsiz xeyir verirlər. Hər bir insan...
О нас писали... Чакай кхьенай ...      По соседству с Баб-ул-Абвабом к пределам исламских государств по берегу моря есть волость по имени Маскат, а рядом с нею земля лакзов (лезгин-ред.). Эти последние - племя значительное,...
Cанал кхьин! Лезги чIалан месэлаяр      Эхиримжи йисара лезгийрин вилик-кьилик галай ксари кьиле тухузвай хъсан крарикай сад хайи чIал хуьн ва вилик тухун патал ийизвай алахъунар я. Урусатда, виликан СССР-дин са шумуд республикада...
СтIал Сулейман Поэзия Чаз чешне я ви гьар са кар, А лезгидал лагьай гафар. Къуьнел кьуна залан тир пар, Элдиз куьмек гайи шаир.   Лежберди хьиз чIугваз зегьмет, Къазанмишна хатур, гьуьрмет. Горкидини...
Я стха Поэзия   ТIвар-ван авай муаллим ва шаир  Са­мид Айдемирован хатурдиз бахш­зава.   Ви кьиникьди авуна хьи рикIер тIар, Ви цIарар хьиз чи къастарни хьана кIар. Сефил я къе мукьва-кьили,...
РикIел хуьх! "Самурдин мектеб"      ТIварцIиэвезар ва абурукай жезвай наречияр дуьз кхьин патал агъадихъ галай къайдаяр рикIел хуьх:      1) Къалурунин ва суалдин тIварцIиэвезрин теквилин кьадардин асул падеждин...
Квез чидани? "Самурдин мектеб"      «Агъвандин тарих» ктабда пачагь Вачаганан къанунрикай 14-къанунда «аваг» гаф дуьшуьш жезва.  (Килиг: История Агван. пер. К.Патканова. СПб., ч. 101). Бязи авторар и гаф эрмени...
Чи гафар "Самурдин мектеб" ЦIвелин        Им тарцин тIвар я. Дегь чIавара чи бубайри тарариз абурун жуьреба-жуьре лишанриз, кье­тIенвилериз килигна тIвар гудай. Месела, адал жедай майвайриз, кIарасдин кIеви-хъуьтуьлвилиз,...
ЧIал хвейи Cулейман Тарихдин геле аваз      Халкьди вичин 150 йисан юбилей къейд авур алай вахтунда чи чIехи шаир СтIал Сулеймана ХХ виш йисарин эвелра лезги чIал хуьн патал гьихьтин алахъунар авунатIа ри­кIел хкун важиблу я....
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

АтратIур - хамунал экъечIдай тIур хьтинди

Бекре - осётер

Бикьи - язух, фагъир

Биъ - гатун

ГалкIам - афарар чрадай хъач

Гугъри - шефтел

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ