Выпуск №: 10(326), декабрь, 2018     Скачать в формате PDF
И чил хайи диге я И чил хайи диге я КцIар шегьер
Шииратдин рагъ Эмин Чи сейлибур      Алай йисуз лезги халкьдин чӀехи шаир ва камалэгьли, лезгийрин ва Дагъустандин поэзиядин ХIХ виш йисан зурба классик, вичин чIалар халкьдин мецера гьатнавай Етим Эмин дидедиз хьайи...
Ləzgi əlifbası tarixindən Лезги чIалан месэлаяр      Qədim tarixə və mədəniy­yətə malik ləzgilərin və bu dil qrupuna daxil olan xalqların əcdadları eramızdan əvvəl IV əsrdə Qaf­qaz Albaniyası dövlətinin əsas yaradıcıları olmuşlar. Ləzgilərin dili də dünyanın qədim dillərindən biridir. Dahi rus yazıçısı M.A.Şoloxovun dediyi...
Чи гьарфарал гъил яргъи ийимир! Лезги чIалан месэлаяр      «Самур» газетдин 2018-йи-сан 28-ноябрдин нумрада кIел­­дайбурув агакьарнавай «Са халкьдиз кьве алфавит?» ма­къа­лада гзаф кар алай месэла къа­рагъарнава. Чи алфавит...
В цветнике Гурипери Лезгияр вирина      Одним из самых неза­бываемых дней в городе Ак­тау был день нашего знакомства с большой и дружной лезгинской семьей во главе с Гурипери Гамзатовой. Редкое и красивое имя Гурипери...
Шииррал рикI алай руш "Самурдин мектеб"      Лезги халкьди Етим Эминан 180-йисан юбилей къейд ийизвай  и йикъара чIехи шаирдин «Тумакь яц» шиир хуралай кIелзавай са руша интернетда виридан фикир вичел желб авунва. Ада шиир...
Бадейрин эменни Фольклор      ГьикI ятIани, эхиримжи вахтара «Самур» газетдин чинрай чIалаз талукьарнавай макъалаяр кIелайла зи рикIел 90 йиса аваз вичин дуьнья дегишарай баде хтана. Ада гьамиша лугьудай: «Жуван...
Сейлибуру лагьанай... Чир-течир      Заз жуван хайи лезги чIал хьиз араб, фарс, туьрк, урус чIалар, гьакIни Дагъустандин халкьарин 12 чIал чида. Ингье за кIвенкIве жуван чIалал фикирда, жуван чIалал веревирдер ийида. И муаллим...
Ləzgi dilini öyrənən vəzir Тарихдин геле аваз      Tarixçilərin yazdığına görə fars dilində “Qarabağ tarixi” əsərini qələmə almış Mirzə Camal Cavanşir (1773-1853) təsvir etdiyi hadisələrin əksə­riy­yətinin iştirakçısı və şahidi olmuşdu. Bəzi hadisələri o vaxt Qarabağda yaşayan hərbi və siyasi xadimlərdən...
Щедрость миллионера Добрые вести      Китайский бизнесмен Сюн Шуихуа нанял бульдозеристов, чтобы сравнять с землёй все деревянные постройки своей родной деревни на юге Китая и уничтожить её грязные дороги. На этом месте...
Кто придумал алфавит Чир-течир Изобретение символов        Буквы алфавита на самом деле являются символами звуков. Основа букв английского алфавита – алфавит римский, возраст которого 2500 лет. Заглавные буквы...
Блестящая защита Лезгияр вирина      Недавно наш земляк, Камиль Аб­дуллаев блестяще защитил дис­сертацию на соискание ученой сте­пени кандидата медицинских наук. Его тема «Пластическое устранение обширных...
Выигрыш Зарины Лезгияр вирина      Дагестанка Зарина Рахманова из селения Ашар Курахского района выиграла 1 миллион рублей на Всероссийском конкурсе молодежных медиа для создания школы журналистики в Москве. Об этом...
Айнадин эвергун      1941-йисуз Ватандин ЧIехи дя­ве къарагъайла Дагъустанда сиф­те яз халкьдин шаир СтIал Су­лейманан паб Айна ва хва Мирзеюсуф Кьа­сумхуьруьн райондин Агъа СтIалрин хуь­руьн советдиз...
ЧIалав кьазвач Лезги чIалан месэлаяр      И йикъара «Самур» газетдин чин­риз акъуднавай «Са халкьдиз кьве алфавит?» макъала кIелайла зун пагь атIана амукьна. Бубайри лагьайвал, ажеб чкадал югъ няни хьаначни? Алакь...
Чи гафар "Самурдин мектеб" Стха        И гафуниз жуьреба-жуьре баянар гузва. Профессор Р.И.Гьайдарова гайи баян генани акьулди кьатIудайди я. Ада кхьизва: «Им кьве чара-чара гаф сад-садак акахьна арадал атай...
Квез чидани? "Самурдин мектеб"      1623-йисуз машгьур лезги алим ва шаир ахцегьви Агъадин хва Рагьманкъулиди Ирандин зурба лукьман Абдулмуъмин Дайламидин чара-чара начагъвилер сагъаруниз талукьарнавай «Сагъламвал...
Мир Видади Алиева Лезгияр вирина В городе Харьков проходит пер­сональная выставка известного ук­раинского художника Видади Алие­ва. «Видади Алиев - мастер, которого ни с кем не спутаешь: он выработал собственную стилистическую...
ХАБАРАР
ГАФАЛАГ

Алцумаг - алцумдайди

Алцумар - терезар

Аткуш - гьаясуз дишегьли

Атра - рагъэкъечIдай пад

Ахчаг - вахчагдин кIаникай алукIдай пек

Ацукьаган - скамейка

Весь словарь номера

ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(353)
декабрь, 2021

Скачать PDF

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Gəncliyimiz – qürurumuz
Чи къагьриманар
Yubiley
Люди и судьбы
Шаирар
"Самур" - 30
Редакциядин дустар
Яран сувар
Qarabağ müharibəsi
Diqqət: İnsan taleyi!
İnam və iman
"Soyuq günəş"
ЦIийи фильм
Dünya xalqları
Чи тарих
Тарих авайвал
Müsahibə
Спасём планету
Dünya ləzgiləri
Дагъустан
Диктант
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
ЦIийи ктабар
Жеч гьа!..
Dağıstan xalqları
И чил хайи диге я
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Марагълу инсанар
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Лезги чIалан месэлаяр
Квез чидани?
Известные лезгиноведы
Лезгияр вирина
Юбилей
SOS!!!
С верой в душе
"Самурдин мектеб"
Мораль
Чи адетар
Məşhur ləzgilər
Новости на все голоса
Чи хуьрер
Хъсан хабарар
Известные кавказоведы
Чи адетар
Yeniliklər
Чешне къачу!
Чакай кхьенай ...
Алимрин веревирдер
Çıxışlarımızın əks-sədası
Барка
Эпитафия
Ша, лезги чIалал рахан!
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Поэзия
Харусенят
Этнография
Дагестан
Народы мира
Спорт
Инсанар, кьисметар
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Чи сейлибур
Дайджест
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ