Исмаиллы райондин Къалажух хуьр И чил хайи диге я  |  №: 3 (329) 2019
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə Юбилей  |  №: 3 (329) 2019      Möhtərəm Prezident! Sizin Azər­­baycanın daha da tərəqqi etməsi na­minə göstərdiyiniz gərgin və səmərəli fəaliyyətinizdə ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə, yaradıcı insanlara qay­ğı...
Чи алфавитдиз кьецI гумир! Лезги чIалан месэлаяр  |  №: 3 (329) 2019      Азербайжан Республикадин Об­ра­зо­­ванидин Министерстводин ки­рилл гра­фикадин бинедаллаз туь­кIуьрнавай лезги...
Зурба вакъиа ЦIийи ктабар  |  №: 3 (329) 2019      Гьар са мусурмандик руьгь кутазвай кьилин ктаб  - «Къуръан» лезги чIалал чапдай акъатнава лагьай хъсан хабар чав фадлай...
ЧIехи амадаг Тарихдин геле аваз  |  №: 3 (329) 2019      Садра Азербайжандин чIехи алим ва маарифчи, сифте яз дидед чIалал кIел-кхьинин, милли печатдинни милли театрдин бине кутур, халкь...
ПоэзияЖизнь - непрерывное странствие

ПоэзияАйтекин Бабаева

МахЦицIибни шенпIи

Тарихдин геле авазЧун гьикI муьтIуьгъарзавай?

Чи сейлибурХандин женг

С верой в душеГовори благое или молчи

Лезгияр виринаВстреча с известным американцем

БаркаTəvazökar alim

Чи хуьрерQalacıq

Лезги чIалан месэлаярƏlifbamıza dəyməyin!

ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ