И ЧИЛ ХАЙИ ДИГЕ Я Чи хуьрер  |  №: 8 (334) 2019 Кцlар райондин Цlийихуьр
ТАРИХДИЗ ЭЛКЪВЕНА Чи сейлибур  |  №: 8 (334) 2019      Дуьньядин тарихдин илимди са чIехи алим квадарна. Дагъустан, лезги халкь, гьакIни Кеферпатан Къафкъаздин халкьар вириниз сейли...
ХЪСАН КIВАЛАХАР Чешне къачу!  |  №: 8 (334) 2019  Дагъустан Республикада СтIал Сулейманан райондин 90 йисан юбилейдиз гегьеншдиз гьазурвилер аквазва. И кардихъ авсиятда «Райондин...
ZEYXUR AKADEMİYASI Чешне къачу!  |  №: 8 (334) 2019      Qafqazda qədim zamanlardan bəri insanlar bir qayda olaraq kəndin ən uca yerində, yaşayış evlərindən bir qədər aralıda məscid və mədrəsə inşa edirdilər. Bu, Allaha və elmə hörmət və məhəbbətdən irəli...
ЯРКОГО ВЗЛЕТА, АЙНЕЛЬ! Поэзия  |  №: 8 (334) 2019      Имя юной поэтессы Айнель Айдаевой близко знакомо нашим читателям. Эта талантливая девушка с глубоким внутренним миром сильно...
СпортKАВКАЗСКИЙ ОРЕЛ

Лезгияр виринаБАГЬА МУГЬМАНАР

ЮбилейСТIАЛ СУЛЕЙМАНАН МЯРЕКАТДИЗ ША!

Лезги чIалан месэлаярСАНАЛ КХЬИН!

Хъсан хабарарKİTABA SEVGİ

Хъсан хабарар“SAMUR”UN KİTABXANASINA TÖHFƏ

"Самурдин мектеб"ЛЕЗГИ КЪАДИР

ПоэзияКУТУНВА ЗУН ЭЛДИН СИВЕ

Тарихдин геле авазМАСЛАМАДИН ИКЬРАР

Тарихдин геле авазMƏRKLİ PLAN

ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 8(334)
сентябрь, 2019

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ