И чил хайи диге я И чил хайи диге я  |  №: 4 (349) 2021 КцIар райондин ТIигьиржал хуьр
Жегьил къелемэгьлидин савкьватар "Самурдин мектеб"  |  №: 4 (349) 2021     «Фири яру шив» са йис я Азербайжандин лезги аялрин рикI алай ктабдиз элкъвена. Республикадин лезги тарсар тухузвай мектебра...
Сад лагьай чка кьуна Харусенят  |  №: 4 (349) 2021     Алай йисан февралдин вацралай авална республикадин «Лидер»ТВ-да «Sənin ulduzun» («Ви гъед») тIвар ганвай конкурсдин 13...
Ханбутай бег Яргунви Чи къагьриманар  |  №: 4 (349) 2021 Къе чна кьегьалвилелди женг чIугун тавуртIа, пака чи халкьдин гелни амукьдач. Ханбутай бег Яргунви   Кьегьалрин сихил    ...
Poliqlot Gəncliyimiz – qürurumuz  |  №: 4 (349) 2021     Qabiliyyəti, zəhmətkeşliyi, əqidəsi ilə seçilən insanları həmişə sevmişəm. Xeyirxah qəlbə malik olan bu cür insanların yanında özümü daha rahat hiss etmışəm.  Qusar şəhər 2 saylı...
Dünya ləzgiləriKönül sevdası

ХарусенятАшукь Нуьсрет

Qarabağ müharibəsiƏbədi yaşayacaq

Чи къагьриманарФехреддин Мусаев

Чи къагьриманарЧингиз Къурбанов

Чи къагьриманарСергей Муртузалиев

Чи къагьриманарФамил Искендеров

ЭпитафияЧи рикIера амукьда

Чешне къачу!Булах икI рестеда тур

Чи хуьрерКузуна са югъ

ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ
Tarixin izi ilə
Шаирар
Люди и судьбы
Редакциядин дустар
Qarabağ müharibəsi
Yubiley
Diqqət: İnsan taleyi!
Чи къагьриманар
Gəncliyimiz – qürurumuz
Dünya ləzgiləri
Яран сувар
"Самур" - 30
Диктант
Дагъустан
Чи кьегьалар
Редактордин гаф
Чи классикар
"Самур" - 20
Мах
И чил хайи диге я
Жеч гьа!..
ЦIийи ктабар
Dağıstan xalqları
Лезги чIалан месэлаяр
Добрые вести
Milli Məclisə məktub
Новости Россотрудничества
Известные лезгины
Redaksiyaya məktub
Языки мира
Марагълу инсанар
Квез чидани?
Юбилей
Известные лезгиноведы
SOS!!!
Лезгияр вирина
"Самурдин мектеб"
С верой в душе
Чи адетар
Мораль
Məşhur ləzgilər
Чи хуьрер
Новости на все голоса
Известные кавказоведы
Yeniliklər
Хъсан хабарар
Чи адетар
Чакай кхьенай ...
Çıxışlarımızın əks-sədası
Алимрин веревирдер
Чешне къачу!
Барка
Ша, лезги чIалал рахан!
Эпитафия
Хабарар
Тарихдин геле аваз
Харусенят
Поэзия
Этнография
Дагестан
Народы мира
Инсанар, кьисметар
Спорт
Редакциядиз чар
Чир-течир
Yeni kitablar
Фольклор
Дайджест
Чи сейлибур
Чи тавдин кIвал

ПОЛЕЗНОЕ