И чил хайи диге я И чил хайи диге я  |  №: 10 (336) 2019 Дагъустан Республикадин Табасаран райондин Хучни хуьр
Чи кьилин гаф Редактордин гаф  |  №: 10 (336) 2019    Бакудин «Сегьгьет» клиникадин кIвалахдар Альбина Нагьметова телефондай вичин дидедихъ галаз рахадайла дуьшуьшдай ван хьайи...
Чи хуьрерин тIварар Чи хуьрер  |  №: 10 (336) 2019    Чи хуьрерикай сифте яз малумат гайиди Страбон я. Чи гел ва лег тайифаяр скиф тайифаяр я лагьай Страбона абурухъ чIехи хуьрер авайди...
Ləzgi dili Лезги чIалан месэлаяр  |  №: 10 (336) 2019    İber-Qafqaz dillərinin nax-dağıstan qrupunun (əvvəllər nax-ləzgi və yaxud çeçen-ləzgi qrupu adlanırdı) ləzgi yarımqrupuna aid olan ləzgi dili dünyanın qədim dillərindən biridir. Onu tədqiq edən yerli...
Дидед чIал чирзава Хъсан хабарар  |  №: 10 (336) 2019    Алай йисан 15-ноябрдиз «Лезги газетдин» редакцияда кьилин редактор Мегьамед Ибрагьимова  программист, интернетдин  "Лезги...
Редакциядиз чарТакабурвал тийин

МахХъсанвал

ПоэзияНовые переводы

ПоэзияЧем славятся лезгины

ХарусенятZülfiyyə

Лезгияр виринаİş xanımı

Жеч гьа!..Из газеты растут цветы

Жеч гьа!..Плавучие библиотеки

Жеч гьа!..Буйство зелени

Жеч гьа!..Маленький вундеркинд

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ