И чил хайи диге я И чил хайи диге я  |  №: 7 (344) 2020 Къуба райондин Куьснет хуьр
Къарабагъдин женгер Редактордин гаф  |  №: 7 (344) 2020     Къарабагъдин къалар Азербайжандин Дагълух Къарабагъ автоном вилаятдин чIулав къуватри чеб Эрменистан Республикадихъ галаз галкIида...
Санал кхьена Диктант  |  №: 7 (344) 2020     Алай йисан лезги диктант гзаф четин шартIара кьиле фена. Са патахъай вири дуьнья кьунвай коронавирусди, муькуь патахъай Къарабагъда...
Ürəklərdə yaşayacaq Чи кьегьалар  |  №: 7 (344) 2020     Müasir Azərbaycan Ordusunun tanınmış ləzgi hərbçiləri arasında Ramaldanovlar sülaləsinin özünəməxsus yeri var. 1-ci Qarabağ müharibəsi tarixində ən uğurlu sayılan Horadiz əməliyyatına...
ЦIар амукьда Поэзия  |  №: 7 (344) 2020     Алатай асирдин 60-йисара лезги поэзиядиз атай Исаева Бажиханум Гьажидин руш 1940-йисан 1-октябрдиз КцIар райондин къадим хуьрерикай...
Этнография“Лезгинка”

МахМайтабан фу

Квез чидани?«Молла Несреддин» Дагъустанда

Народы мираArçilər

Тарихдин геле авазLəzgİ qaçaqları yaxud onları qaralayanlara cavab

Чи кьегьаларHünər göstərdi

СпортТрогательный уход орла

Yeni kitablarHörmət təcəssümü

ПоэзияЗа чIал хран гафарикай

Чешне къачу!Хайи хуьруьн къайгъу чIугвазва

ОБЪЯВЛЕНИЯ


ЦIИЙИ ТИЛИТ
№: 7(344)
октябрь, 2020

Скачать PDF

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ