КцIар райондин Мучугъ хуьр Чи хуьрер  |  №: 4 (320) 2018 И чил хайи диге я
Ləzgi çörəyi Этнография  |  №: 4 (320) 2018      Ləzgilərin qədim və zəngin mədəniyyətini, mənəviy­yatını əks etdirən, onların özünəməxsus adət-ənənələrinin ini­kası kimi həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş özəlliklərindən...
Чи аямдин СтIал Сулейман Барка  |  №: 4 (320) 2018      Халкьдин поэзиядал гзаф рикI алай, вичихъ ргазвай ил­гьам авай, шиирар хуралай кIелдай, гьар са дуьшуьшдиз, гьар са вакъиадиз...
Мучугъ Чи хуьрер  |  №: 4 (320) 2018      Чи дегь хуьрерикай тир Мучугърин тIвар са шумуд тарихдин чеш­меда дуьшуьш жезва. Мисал яз Мегьамед Рафидин XIV виш йисариз талукь...
Bakıya köməyə gələn ləzgilər Тарихдин геле аваз  |  №: 4 (320) 2018      1918-ci ildə  çəkilmiş bu şəkli redaksiyamıza Qubadan ehtiyatda olan general-leytenant Fəx­rəddin Əliyev təqdim edib. Şəklin dəyəri ondadır ki, igid döyüşçülər arasında 1918-ci...
МахФигъилдар

Харусенят«Cуварин» мад са агалкьун

ХарусенятХъсандиз алатна

Чи сейлибурЗейнудин Батманов - герой России

Чир-течирДерево - пямятник

Редакциядиз чарKitaba qayıdış

Чи сейлибурЖизнь, отданная народу

Тарихдин геле авазTarixə çevrilmiş qəhrəmanlıq

Тарихдин геле авазQusar nahiyəsi 1915-1920-ci illərdə

Народы мираНавахо непобеждённый

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦIИЙИ ТИЛИТ

РУБРИКИ

ПОЛЕЗНОЕ